6 short poems / 6 korte digte

it seems like they’re
a people that never debarks
airplanes

.

we never get out of the rain
it’s in the apartment too
disguised as a tent

.

we stare at the ground
for a long time unable to tell
what’s tomorrow, what’s today

.

in a past life you must have been
a coat hanger without a coat,
he says and offers me an orange

.

though we traced the Alps
with our fingers on a pre WWII map
we’re still snowless

.

now we are not surprised
about the hippo in the hotel room
folding our towels into flower shapes

*

det synes som om
de er folk der aldrig stiger ud
af flyvemaskiner

.

vi kommer aldrig ud regnen
den er også i lejligheden
forklædt som telt

.

vi stirrer på jorden
i lang tid ude af stand til sige
hvad der er i morgen, hvad der er i dag

.

i et tidligere liv må du ha’ været
en bøjle uden en jakke,
siger han og tilbyder mig en appelsin

.

selvom vore fingre fulgte Alperne
på et kort fra før Anden Verdenskrig
er vi stadig uden sne

.

nu er vi ikke overraskede
over at flodhesten i hotelværelset
folder vore håndklæder som blomster

Advent 2020

barely
light
enough

to
wrestle
the cup

free
of
shadows

.

He comes
He comes
He comes

.

barely
light
enough

to
draw

the
roundness

of
a winter
apple

.

He comes
He comes
He comes
as light

.

barely
light
enough

to

separate
a gull

from
the
clouds

.

He comes
He comes
He always comes
as light

.

barely
light
enough

to
step
over

the
dead

fly

.

He comes
He comes
light uncreated
comes

*

knap
lys
nok

til
at
vride
koppen

fri
af
skygger

.

Han kommer
Han kommer
Han kommer

.

knap
lys
nok

til
at tegne

et
vinter
æbles

rundhed

.

Han kommer
Han kommer
Han kommer
som lys

.

knap
lys
nok

til
at
skille

en
måge

fra
skyerne

.

Han kommer
Han kommer
Han kommer altid
som lys

.

knap
lys
nok

til
at træde
over

den
døde

flue

.

Han kommer
Han kommer
det uskabte lys
kommer

Paired sentences / Parrede sætninger 16.12.20

1. He is turning the water tap (cold).

2. The shoes are muddy.

.

1. Han drejer på vandhanen (kold).

2. Skoene er mudrede.

*

1. I’m not trying anything.

2. The phone can be used as a phone too.

.

1. Jeg prøver ikke på noget.

2. Telefonen kan også bruges som en telefon.

*

1. I remember being a tourist.

2. My glasses ended up in the fridge.

.

1. Jeg kan huske, jeg var turist.

2. Mine briller endte op i køleskabet.

*

1. Inside the crow there’s a casino.

2. The feather duster is covered with cobwebs.

.

1. Inde i kragen er der et kasino.

2. Fjerkosten er dækket af spindelvæv.

*

1. My brain is all nails.

2. The half apple isn’t lonely.

.

1. Min hjerne er lutter søm.

2. Det halve æble er ikke ensomt.

*

1. Bach’s French Suites can break the rain.

2. The eye drops are looking for an eye to drop.

.

1. Bach’s Franske Suiter kan knække regnen.

2. Øjendråberne leder efter et øje at dryppe.

*

1. I am back from the doctor’s.

2. A green plant drops a leaf.

.

1. Jeg er hjemme igen fra lægen.

2. En grøn plante taber et blad.

08.12.20

the birch
weeps

with
winter
rain

the maple
weeps

with
winter
rain

the mugwort
sleeps

in
the winter
rain

and
the road

goes
past
them

in its own
simplemindedness

to
the sea

too
big
to
care

.

birken
græder

vinter
regn

elmen
græder

vinter
regn

bynken
sover

i
vinter
regn

vejen
går
forbi
dem

i sin egen
enfoldighed

til
havet

for
stort
til
at
kere
sig

72 Simile / 72 similer

72 Simile

like the core of an apple floating in zero gravity and someone says: Morning

like the arm that cannot reach what you desire: the beach, world peace, Mount Meru, the off-switch on the mechanised kangaroo

like the table filling itself with things and papers that’ll help you remember that you’re not stranded in a storm in Antarctica

like a door in the middle of the room with nothing behind it and a jar of eyes

like a rubber band that never worked as a substitute for a guitar string

like the tiny screw that probably fell off some electronic gadget hibernating in your shoe

like trying to find another word for cucumber because it’s such a wrong sound

like the shadow on your table that calls you Amundsen for no apparent reason

*

like a hollow screaming for fullness and a spoonful of strawberry jam

like a needle hanging just above your iris in a thread of light waiting for darkness

like the birds on the wires running through your Pieta-gland you’re a handless glove

like your repeated falling (naturally) with the rain of January and the lockless key in your hand

like a puddle just deep enough to hold the moon, a crushed beer can and a twig

like the spirit animal you never found but the other that digs out planetary systems from an ear

like a single note (D) echoing in a thimble full of whales and crumbling cities

like the cross-eyed archer you are shooting your arrows at The Pear of Doom

*

like the hand that shakes your eyes for rain

like the vague figure with a presence of a hovering rock of light

like your absentminded walking in crosses and horses

like when you refrain from commenting on the fly on the hero’s bald head

like something-something swaying and cutting something-something: sulk!

like the dizziness when another’s horizon goes through you

like a glass holding its own perpetual vortex

like the wing you lost in a dream about cardboard humans

*

like when you believed the stories Castaneda spun in his brain cocoon

like Victoria’s requiem while the rain falls and falls and falls

like you were someone else that did this to you: spoke without expecting an answer

like the stairs in your knee leading to a hall of tongues and tremors

like a mercury butterfly patiently waiting for its needle

like the stale chocolate passed down from your ancestral oak

like when space takes over your mouth and your chair becomes empty

like the offence you can make yourself feel attacked by pollen

*

like a thorn in the word elbow you set out to sea

like a leaf in the wind the leaf in the wind

like you wanted to say something but an apple got in the way

like the silence after your argument with the mirror

like a parrot machine your left knee insists on turning towards Betelgeuse

like the dismantling of the Put One Thing on Top of Another Thing Society and coins under table legs

like the wishing well in Pandora’s eyes

like the simile that never made you think of swallows

*

like life was a party where everyone got drunk too fast

like the allegory that scratched your corneas during an untimely moth storm

like looking out on the ocean is a second head spinning on a stick

like F. was a pianist growing Hasidic dreadlocks to get a sharper F#

like the creaking doors in your house when you’re out

like the tiny shark in your shadow is an entrance to a bigger volcano

like the Evening Land’s Evening Land that cannot hide from itself

like when the years of pilgrimage ended up in turning a chickpea this way and that way

*

like not being able to remember a dream you cannot wake up from

like the scarecrow you once new when he was a rake

like living inside a bubble in a fish’s ear full of the consonants of waves

like when during a migraine you can hear the clouds scratch against the sky

like the elderly men who say that in reality there is no reality and pay their bills

like the elderly men who say reality don’t exist to any fly that’ll listen

like when your artistic source dries up and you begin to knit pets from barbed wire

like the needle in your eye becomes a gate for camels

*

like in poetry where everything is like something else like a penguin chainsaw

like squeezing a tear and calling it The Tree of Beginning

like not being able to swim across the calendar of pauses

like losing yourself in swans

like coming out of the earth amongst silent crocuses dreamless

like when having cold feet just means you’ll have to put on socks

like being envious of a blackbird and its direct connection with St. Francis

like acknowledging the train in you and write your own tickets

*

like stretching your skin to catch the light from Betelgeuse

like not being a radio yet full of songs you don’t know

like when you really want to be but you slip through your own cracks

like coming out saying: “I really don’t fancy Bob Dylan” yet you buy a yo-yo without string

like when the Germanic wars play out in your knee at night and you’ve forgotten your Latin

like when you realise that the Aurora is just another attempt of trying to get your attention

like the word “skin hunger” cannot cover the slice of prosciutto nailed to table

like letting the night in because your lamps need something to do

..

(file date: 23.03 2019, Published: A New Ulster no. 80)

.

72 similer

som et æbles kernehus der svæver i zero tyngdekraft og en eller anden siger: Morgen

som armen der ikke kan nå hvad du begærer: stranden, verdensfred, Bjerget Meru, slukke-knappen på den mekaniserede kænguru

som bordet der fylder sig selv med ting og papirer der skulle hjælpe dig med at huske at du ikke er strandet på Sydpolen

som en dør midt i stuen uden noget bagved og et glas med øjne

som en elastik der aldrig fungerede som erstatning for en guitarstreng

som den lille skrue der sandsynligvis faldt ud af et eller andet elektronisk apparat og overvintrer i i din sko

som at forsøge at finde et andet ord for agurk fordi lyden af det er så forkert

som skyggen på dit bord der kalder dig Amundsen uvist af hvilken grund

*

som en hul skrigen efter fylde og en skefuld jordbærmarmelade

som en nål hængende lige over din iris i en tråd af lys der venter på mørket

som fuglene på ledningerne der løber gennem din Pieta-kirtel er du en håndløs handske

som din gentagne falden (naturlig) med regnen i januar og den låsløse nøgle i din hånd

som en vandpyt kun lige dyb nok til at rumme månen, en kvast øldåse og en kvist

som det åndedyr du aldrig fandt men det andet som graver planetsystemer ud af et øre

som en enlig tone (D) der ekkoer i et fingerbøl fuld af hvaler og smuldrende metropoler

som den skeløjede bueskytte du er skyder du dine pile mod Dommedagspæren

*

som hånden der ryster dine øjne for regn

som den vage skikkelse med et nærvær af en svævende klippe af lys

som den distræte vandren i kors og heste

som når du afstår fra at kommentere på fluen på heltens skaldede hoved

som noget-noget der svajer og skærer noget-noget: hulk

som svimmelheden når en andens horisont går gennem dig

som et glas der indeholder sin egen vedvarende malstrøm

som vingen du mistede i en drøm om mennesker af pap

*

som da du troede på historierne Castaneda spandt i sin hjernekokon

som Victorias requiem mens regnen falder og falder og falder

som var du en anden der gjorde dette mod dig: talte uden at forvente et svar

som trapperne i dit knæ der fører til en hal af tunger og rystelser

som en kviksølvssommerfugl der tålmodigt venter på sin nål

som den fade chokolade nedarvet fra dine forfædres eg

som når universet overtager din mund og din stol bliver tom

som den fornærmelse du kan få dig selv til at føle når du angribes af pollen

*

som en torn i ordet albue sætter du til søs

som et blad i vinden bladet i vinden

som ville du til at sige noget men et æble kom i vejen

som stilheden efter et skænderi med spejlet

som en papegøjemaskine insisterer dit ventre knæ på at vende mod Betelgeuse

som opløsning af Sæt-én-ting-ovenpå-en-anden-ting Foreningen og mønter under bordbenene

som ønskebrønden i Pandoras øjne

som den simile der aldrig fik dig til at tænke på svaler

*

som var livet en fest hvor alle blev fulde for hurtigt

som den allegori der ridsede dine hornhinder i en utidig natsværmerstorm

som at se ud over havet er et andet hoved der roterer på en pind

som var F. en pianist der fik Hasidiske dreadlocls for at få et skarpere F#

som de knirkende døre i dit hus når du er ude

som den lille haj i din albue er en indgang til en større vulkan

som Aftenlandets Aftenland ikke kan skjule sig for sig selv

som da pilgrimsårene endte med at vende en kikært den ene vej og den anden vej

*

som ikke at kunne huske en drøm du ikke kan vågne fra

som fugleskræmslet du kendte dengang han var en rive

som at leve inde i en boble i en fisks øre fuld af konsonanter og bølger

som når du under et migræneanfald kan høre skyerne skrabe mod himlen

som de ældre mænd der siger at i virkeligheden er der ingen virkelighed og betaler sine regninger

som de ældre mænd som siger at virkeligheden ikke findes til enhver flue der er vil lytte

som når din kunstneriske kilde tørrer ud og du begynder at strikke kæledyr af pigtråd

som nålen i dit øje der bliver en port for kameler

*

som i digtning hvor alt er som noget andet som pingvinmotorsav

som at klemme en tåre og kalde den Begyndelsens Træ

som ikke at kunne svømme over en kalender af pauser

som at miste sig selv i svaner

som at komme op af jorden mellem stille krokusser drømmeløs

som når det at have kolde fødder blot betyder at du skal tage sokker på

som at være misundelig på en solsort og dens direkte forbindelse til Sankt Frans

som at vedkende dig toget i dig og skrive dine egne billetter

*

som at udstrække din hud for at fanget lyset fra Betelgeuse

som ikke at være en radio og dog fuld af sange du ikke kender

som når du virkelig ønsker at være til men falder gennem dine egne revner

som at komme ud og sige: ”Jeg bryder mig virkelig ikke om Bob Dylan” og dog køber du en yoyo uden snøre

som når de Germanske krige udspiller sig i dit knæ om natten og du har glem Latin

som når du indser at Aurora blot er endnu et forsøg på at fange din opmærksomhed

som ordet ”hudsult” ikke kan dække skiven af prosciutto der er naglet til bordet

som at lukke natten ind fordi dine lamper trænger til at foretage sig noget

Winter Exercise / Vinterøvelse

Winter Exercise

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

.

turn it on
turn if off

turn it on
turn if off

turn it on
turn if off

turn it on

let it be
for a while

then

turn it off

.

turn that on
turn that off

turn that on
turn that off

turn that on
turn that off

wonder
for a while

what is was
you turned on

remember it

and

turn that off

which
you
remembered

.

turn this on
turn this off

turn this on
turn this off

turn this on
turn this off

watch it work
for a while

then

remember

like a stone
like a stone
like a stone

remembers

.

turned on
turned off

turned on
turned off

turned on
turned off

remember
for a while

like a stone
remembers

.

watch it work
watch it not work

watch it work
watch it not work

watch it work
watch it not work

for a while

and

remember

like a stone remembers

.

Vinterøvelse

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

.

tænd den
sluk den

tænd den
sluk den

tænd den
sluk den

tænd den

lad den være
for en stund

dernæst

sluk den

.

tænd den dér
sluk den dér

tænd den dér
sluk den dér

tænd den dér
sluk den dér

spekulér for
en stund over

hvad det var
du tændte

husk det

og

sluk så
den dér

du
huskede

.

tænd denne
sluk denne

tænd denne
sluk denne

tænd denne
sluk denne

se den virke
for en stund

husk

som en sten
som en sten
som en sten

husker

.

tændt
slukket

tændt
slukket

tændt
slukket

husk
for en stund

som en sten

husker

.

se den virke
se den ikke virke

se den virke
se den ikke virke

se den virke
se den ikke virke

for en stund

og

husk

som en sten husker

A list / En liste

12 Ways To Cover a Head in Winter

1. but it’s too cold for flies

2. she walks towards the church as if she means it

3. no, we don’t have a diver called Francisco

4. you can turn over the soil

5. I couldn’t say whether it’s a stream or a bird

6. he keeps insisting it’s his own hand

7. check the bread for waterfalls

8. a head for as long as you like it

9. then you pass a village and hear there’s no shops there

10. cadmium yellow (dark)

11. (remember to call the dentist and the Ear-born Hunters)

12. every 2nd hour as prescribed and gently

.

12 måder at tildække et hoved om vinteren

1. men det er for koldt for fluer

2. hun går mod kirken som om hun mener det

3. nej, vi har ikke en dykker, der hedder Francisco

4. du kan vende jorden

5. jeg skal ikke kunne sige, om det er en strøm eller en fugl

6. han inisterer vedholdende på, at det er hans egen hånd

7. tjek brødet for vandfald

8. en hoved så længe du vil ha’ det

9. så kører du forbi en landsby og hører, at der ingen butikker er

10. cadmiumgul (mørk)

11. (husk at ringe til tandlægen og de Ørefødte Jægere)

12. hver anden time som foreskrevet og blidt

file date: 04.01 2018

Red Ball / Rød bold

Red Ball

a red
ball

bounces
across
a street

in
November

.

a red
ball

punctures
the grey

of
a November
drizzle

just
before
the early
dusk

.

a red
ball

reminds
us

of
the future

.

a red
ball

starts
a karaoke

and
we sing

asphalt
car
curb
pavement
yellow leaf
disposed face mask
flattened soda can

and

car
curb
and pavement
again

and we
are children

for
a while

.

a red
ball

a red
ball

a red
ball

lest
we forget

.

Rød bold

en rød
bold

hopper
over
en gade

i
november

.

en rød
bold

punkterer
en novemberdags
støvregn

lige
før
det tidlige
tusmørke

.

en rød
bold

minder
os

om
fremtiden

.

en rød
bold

starter
en karaoke

og
vi synger

asfalt
bil
kantsten
fortov
gult blad
henkastet ansigtsmaske
fladtrådt sodavandsdåse

og

bil
kantsten
og fortov
igen

og vi
er børn

for
en stund

.

en rød
bold

en rød
bold

en rød
bold

så vi
ikke glemmer