After the Last Train / Efter det sidste tog

after the last train shadows compare ticket prices on the station

efter det sidste tog sammenligner skygger billetpriser på stationen

:

after the last train the warning bells go off for no one

efter det sidste tog går alarmklokkerne i gang for ingen

:

after the last train we put our heads back in their hats

efter det sidste tog putter vi vore hoveder tilbage i deres hatte

:

after the last train the rails keep going

efter det sidste tog fortsætter skinnerne

:

after the last train the last of the immortals die

efter det sidste tog dør den sidste af de udødelige

:

after the last train darkness heals up again

efter det sidste tog heler mørket op igen

:

after the last train trees stay trees

efter det sidste tog forbliver træer træer

:

after the last train we sign our names on selected rain drops

efter det sidste to skriver vi vore navne på udvalgte regndråber

:

after the last train we draw moustaches on cats’ faces

efter det sidste tog tegner vi overskæg på kattes ansigter

:

it’s a snail and it will crawl long after the last train has passed

det’ en snegl og den vil kravle længe efter det sidste tog er kørt

:

after the last train all there’s left is to beat our one-beat drum

efter det sidste tog er alt der er tilbage at slå på vores eet-slags-tromme

:

after the last train we become pulp again

efter det sidste to bli’r vi til pulp igen

:

the bottom falls out the half empty glass after the last train

bunden falder ud af det halvtomme glas efter det sidste tog

:

after the last train light becomes an act of man

efter det sidste tog bliver lyset en menneskets handling

:

play that blues the wait is long after the last train

spil dén blues ventetiden er lang efter det sidste tog

:

after the last train we search for the words for the je-ne-sais-quoi

efter det sidste to leder vi efter ordene for det dér je-ne-sais-quoi

:

after the last train that’s when the myths of the next one takes shape

efter det sidste tog det’ dér myterne om det næste tager form

:

after the last train we pin down raindrops

efter det sidste tog sætter vi nåle i regndråber

 

file date: 02.02 2016