6’er

the rain-look till you drown the moon

in the garden an attraction between needles and duskducks make up a birch tree

on aching feet out into the bat lawn (screaming)

you look for a cigar longer than rain and sighs of the land

your drunk friend calls again and you tell him you’re fighting blue rubber swans

by the gift of the chaffinch your ear turned towards the world goes deaf

.

regnblikket til du drukner månen

i haven laver en tiltrækning mellem nåle og skumringsænder et birketræ

på smertende fødder ud på flagermuseplænen (skrigende)

du leder efter en cigar længere end regn og landet sukke

din fulde ven ringer igen og du fortæller ham at du slå med blå gummisvaner

ved bogfinkens gave bliver det øre du vender mod verden døvt

6 stories/6 historier

the darkness she saw in her daughter didn’t register as a raven

.

“I don’t think you should read this”, she said handing him bunch of papers with children’s drawings of faces on them

.

he saw her as a wounded deer and offered her a watchtower

.

a week after being smoked the cigar stump went into the stove to Händel’s Music for the Fireworks

.

so little of it is true and even less when you look at it through a jar of raspberry jam

.

“sometimes”, she said “the essence of the palaver is a hat”

mørket hun så i sin datter opfattede hun ikke som en ravn

.

”jeg synes ikke, Du skulle læse dette her”, sagde hun og rakte ham et bundt papirer med børnetegninger af ansigter

.

han så hende som et såret dyr og tilbød hende et vagttårn

.

en uge efter at være blevet røget ryger cigarstumpen i brændeovnen til Händels Music for the Fireworks

.

så lidt af det er sandt og endnu mindre hvis man betragter det gennem et glas hindbærmarmelade

.

”nogle gange”, sagde hun ”er kernen i palaveren en hat”

Patience/Tålmodighed

patience

with
the leaf

about
to drop

patience

with
the drop
of rain

hanging

on
the edge
of
the leaf

about
to drop

patience

with
the man

trying

to cross
the street

patience

with
the street

constipated
with cars

patience

with
the effervescent

tablets

trying
to blend
in

with
water

patience

with
the wind

running
around

restless

patience

with
the tobacconist

watching
a Pakistani
soap

handing
me
the wrong
tobacco

.

tålmodighed

med
bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
regndråben

der hænger


kanten
af bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
manden

der forsøger

at krydse
gaden

tålmodighed

med
gaden

forstoppet
af biler

tålmodighed

med
brusetabletterne

der
forsøger

at
blive
eet

med
vandet

tålmodighed

med tobakshandleren

der ser
en pakistansk
soap

og
rækker
mig
den forkerte
tobak

seq./sekv. 01.10.20

slipping into the sun
in the basement of her
feathered house

a flock of ravens
take off with the beach
you planted

the grief slug sings –
a never-doll instead
of the first apple

you need to yell at someone
then fire breaks out
in your pocket of ships

she absorbs your ears
now you can only react
to names of diseases

whatever-petals …
9 is the number of faces
on the point of the needle

wet and alive
a drum is born from
the whale in the ceiling

the hoose, she says,
lays pillows
not eggs

in the farthest room
a cupboard for the last
verse of songs

an oaken voice –
beetles gnaw hole for stars
in your brow

days in a knot –
one shoe eats another
while you sleep

once a sailor
now a servant
of the desert

.

smutter in i solen
i kælderen under hendes
fjerede hus

en flok ravne
letter med stranden
du plantede

sorgsneglen synger –
en aldrigdukke i stedet
for det første æble

du har brug for at skrige ad nogen
så udbryder der brand
i din lommefuld skibe

hun opsluger dine ører
nu kan du kun reagere
på sygdommes navne

hvadsomhelst-kronblade –
9 er antallet af ansigter
på nålespidsen

våd og levende
en tromme fødes af
hvalen i loftet

huset, siger hun,
lægger puder
ikke æg

i det fjerneste værelse
et skab til det sidste
vers af sange

en egetræsstemme –
biller gnaver huller til stjerner
i din pande

dage i knuder –
én sko spiser en anden
mens du sover

engang sømand
nu en ørkenens
tjener