enough / nok

just
snow

enough

to
make

the
impression

of
snow

.

just
shadow

enough

to
not

for
get

the
sun

.

just
know
ledge

enough

to

treasure

un
knowing

*

akkurat
sne

nok

til
at skabe

indtrykket

af
sne

.

akkurat
skygge

nok

til
ikke

at
glemme

solen

.

akkurat
viden

nok

til

at
værdsætte

ikke-
viden

14.12.20

count
the jackdaws

as
they
try

to settle
for
the night

five
or
three
hundred

in
those
trees

.

count
the jackdaws

as
they
try

to settle
for
the night

five
or
three
hundred

settling

little
by
little

till
the sun
disc

scratches
against

the
hills

old
as
time

and
they
take
off

again

.

count
the trees

seven
or
twelve

full
of jackdaws

trying
to
settle

for
the night

if
only

the sun
disc

didn’t
scratch

against
the hills

old
as
time

.

tæl
allikerne

mens
de
prøver

at falde
til ro
for natten

fem
eller
tre
hundrede

i
de
træer

.

tæl
allikerne

mens
de
prøver

at falde
til ro
for natten

fem
eller
tre
hundrede

der falder
til ro

lidt
efter
lidt

til
sol
skiven

skraber
mod

højene

gamle
som
tiden

og
de
letter

igen

.

tæl
træerne

syv
eller
tolv

fulde
af alliker

der forsøger
at falde
til ro

for
natten

hvis
blot

sol
skiven

ikke
skrabede

mod
højene

gamle
som
tiden

Patience/Tålmodighed

patience

with
the leaf

about
to drop

patience

with
the drop
of rain

hanging

on
the edge
of
the leaf

about
to drop

patience

with
the man

trying

to cross
the street

patience

with
the street

constipated
with cars

patience

with
the effervescent

tablets

trying
to blend
in

with
water

patience

with
the wind

running
around

restless

patience

with
the tobacconist

watching
a Pakistani
soap

handing
me
the wrong
tobacco

.

tålmodighed

med
bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
regndråben

der hænger


kanten
af bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
manden

der forsøger

at krydse
gaden

tålmodighed

med
gaden

forstoppet
af biler

tålmodighed

med
brusetabletterne

der
forsøger

at
blive
eet

med
vandet

tålmodighed

med tobakshandleren

der ser
en pakistansk
soap

og
rækker
mig
den forkerte
tobak