the last days / de sidste dage

in these the last of days you can get cheap replicas of bomber pilots’ watches

before the end of days your third person persona could count sparrows

before the world ends you could give each washing machine in the laundry its own name

before the world ends you can break something between days

in these the last of days you make an island of ifs and buts

waiting for the end of it all you put quacks back into the ducks they came from

.

i disse de sidste dage kan man få billige kopier af bombepiloters ure

før tidernes ende kunne din tredje persons persona tælle spurve

før verden ender kunne du give alle vaskemaskiner på vaskeriet sit eget navn

før verden ender kan du ødelægge noget mellem dage

i disse de sidste dage kan du lave en ø af hvisser og menner

mens du venter på altings ophør putter du rapper tilbage ind i de ænder de kom fra

like when … / som når …

like when you spin around trying to shake the liquid shark at your heels

like when you bite into light and teeth/no teeth doesn’t matter

like when the ear in your chest is clogged with slugs

like when a dream presents itself as a yellow field with a trampoline

like when your window fills with cracked sky

like when you discover the swifts are back but you’re not

like when you try to become rain but are stuck in your pocket

like when you inner gyroscope decides it’s a flounder

.

som når du drejer omkring og forsøger at ryste den flydende haj i dine hæle af

som når du bider i lys og tænder/ingen tænder er ligegyldigt

som når øret i dit bryst er stoppet til med snegle

som når en drøm præsenterer sig selv som en gul mark med en trampolin

som når dit vindue fyldes af revnet himmel

som når du opdager at svalerne er tilbage med du selv er ikke

som når du prøver at blive til regn men sidder fast i din lomme

som når dit indre gyroskop beslutter det er en flynder

tiny haibun seq

Conversation

before you a sigh, barely

louder than time
passing time
lost

.

separation a trick of the dark

you are

a
ladder

.

come, thunder, in stillness

a
one
drop
rain

‘s enough

.

Samtale

foran dig et suk, næsten

højere end tid
der går tid
der er tabt

.

adskillelse et mørkets trick

du er

en
stige

.

kom, torden, i stilhed

en
een-dråbe
regn

det’
nok