Winter Exercise / Vinterøvelse

Winter Exercise

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

turn on
turn off

.

turn it on
turn if off

turn it on
turn if off

turn it on
turn if off

turn it on

let it be
for a while

then

turn it off

.

turn that on
turn that off

turn that on
turn that off

turn that on
turn that off

wonder
for a while

what is was
you turned on

remember it

and

turn that off

which
you
remembered

.

turn this on
turn this off

turn this on
turn this off

turn this on
turn this off

watch it work
for a while

then

remember

like a stone
like a stone
like a stone

remembers

.

turned on
turned off

turned on
turned off

turned on
turned off

remember
for a while

like a stone
remembers

.

watch it work
watch it not work

watch it work
watch it not work

watch it work
watch it not work

for a while

and

remember

like a stone remembers

.

Vinterøvelse

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

tænd
sluk

.

tænd den
sluk den

tænd den
sluk den

tænd den
sluk den

tænd den

lad den være
for en stund

dernæst

sluk den

.

tænd den dér
sluk den dér

tænd den dér
sluk den dér

tænd den dér
sluk den dér

spekulér for
en stund over

hvad det var
du tændte

husk det

og

sluk så
den dér

du
huskede

.

tænd denne
sluk denne

tænd denne
sluk denne

tænd denne
sluk denne

se den virke
for en stund

husk

som en sten
som en sten
som en sten

husker

.

tændt
slukket

tændt
slukket

tændt
slukket

husk
for en stund

som en sten

husker

.

se den virke
se den ikke virke

se den virke
se den ikke virke

se den virke
se den ikke virke

for en stund

og

husk

som en sten husker

A list / En liste

12 Ways To Cover a Head in Winter

1. but it’s too cold for flies

2. she walks towards the church as if she means it

3. no, we don’t have a diver called Francisco

4. you can turn over the soil

5. I couldn’t say whether it’s a stream or a bird

6. he keeps insisting it’s his own hand

7. check the bread for waterfalls

8. a head for as long as you like it

9. then you pass a village and hear there’s no shops there

10. cadmium yellow (dark)

11. (remember to call the dentist and the Ear-born Hunters)

12. every 2nd hour as prescribed and gently

.

12 måder at tildække et hoved om vinteren

1. men det er for koldt for fluer

2. hun går mod kirken som om hun mener det

3. nej, vi har ikke en dykker, der hedder Francisco

4. du kan vende jorden

5. jeg skal ikke kunne sige, om det er en strøm eller en fugl

6. han inisterer vedholdende på, at det er hans egen hånd

7. tjek brødet for vandfald

8. en hoved så længe du vil ha’ det

9. så kører du forbi en landsby og hører, at der ingen butikker er

10. cadmiumgul (mørk)

11. (husk at ringe til tandlægen og de Ørefødte Jægere)

12. hver anden time som foreskrevet og blidt

file date: 04.01 2018

Red Ball / Rød bold

Red Ball

a red
ball

bounces
across
a street

in
November

.

a red
ball

punctures
the grey

of
a November
drizzle

just
before
the early
dusk

.

a red
ball

reminds
us

of
the future

.

a red
ball

starts
a karaoke

and
we sing

asphalt
car
curb
pavement
yellow leaf
disposed face mask
flattened soda can

and

car
curb
and pavement
again

and we
are children

for
a while

.

a red
ball

a red
ball

a red
ball

lest
we forget

.

Rød bold

en rød
bold

hopper
over
en gade

i
november

.

en rød
bold

punkterer
en novemberdags
støvregn

lige
før
det tidlige
tusmørke

.

en rød
bold

minder
os

om
fremtiden

.

en rød
bold

starter
en karaoke

og
vi synger

asfalt
bil
kantsten
fortov
gult blad
henkastet ansigtsmaske
fladtrådt sodavandsdåse

og

bil
kantsten
og fortov
igen

og vi
er børn

for
en stund

.

en rød
bold

en rød
bold

en rød
bold

så vi
ikke glemmer

November 2020-1

you turn and turn
a coin between
your fingers
without looking

while the rain falls
while the rain falls

and without looking
you see a summer’s wheat field

behind the rain
behind the dark
November rain

and a narrow path
leading to the next November

full of dark
and rain

but in the meantime
– before the next November comes
its heavy coat nailing you to your place –
you will drink butterfly wine with dry lips
and fill
your hat with swallows’ flight
while The Bright One
sits at your right hand side
in silence

like now

.

du vender og drejer
en mønt mellem
dine fingre
uden at kigge

mens regnen falder
mens regnen falder

og uden at kigge
ser du en sommerhvedemark

bag regnen
bag den mørke
novemberregn

og en smal sti
der leder til næste november

fuld af mørke
og regn

men i mellemtiden
– før den næste november kommer
og dens tunge frakke nagler dig til dit sted –
vil du drikke sommerfuglevin med tørre læber
og fylde
din hat med svalers flugt
mens Den Lysende
sidder ved din højre side
i stilhed

som nu

November 2020

and
the short

November
day

wasn’t
filled

with
swans

or
robins

or
soft
words

spoken

in
the rain
wet
street

no
one

lifted
their
eyes

to smile

or
to look

for
the sun

asking
where
it was

their
mouths
hidden

by
protective
masks

and
necks
bent

in
the howling
wind

no
one

no
one

.

og
den korte

novemberdag

var
ikke
fuld

af
svaner

eller
rødkælke

eller
nænsomme
ord

talte


den regn
våde
gade

ingen

løftede
sine
øjne

for
at smile

eller
for
at kigge

spørgende

efter
solen

deres
munde
skjult

af
ansigtsmasker

og
nakker
bøjede

i
den hylende
vind

ingen

ingen

the sea repeats / havet gentager

the sea
repeats

the sea
repeats

the sea
repeats

star
waves

star
waves

star
waves

the sea
repeats

star
waves

and
the mother
dream

kneels

by
orphaned
birds

.

the stars
repeat

the stars
repeat

the stars
repeat

the orphaned
birds

the orphaned
birds

the orphaned
birds

caught
within

the mother
mirror

.

the mother
village

kneels

the mother
village

kneels

for
the orphaned
birds

caught
in
the mirror

the mirror
that runs

with
rain

.

havet
gentager

havet
gentager

havet
gentager

stjerne
bølger

stjerne
bølger

stjerne
bølger

have
gentager

stjerne
bølger

og
moder
drømmen

knæler

ved
forældreløse
fugle
.
stjernerne
gentager

stjernerne
gentager

stjernerne
gentager

de forældreløse
fugle

de forældreløse
fugle

de forældreløse
fugle

fanget
inde i

moder
spejlet

.

moder
landsbyen

knæler

moder
landsbyen

knæler

for
de forældreløse
fugle

fanget
i
spejlet

spejlet
der
løber

af
regn

.

6’er 08.11.20

faced with eternity you peel a reluctant clementine

what part of the laundry tour isn’t prayer?

using only consonants geese head towards the wetlands

the grassy you could be an asana

in an early sundown you discover the bells in your joints

sleep only to fall lying down

.

stillet overfor evigheden piller du en modstræbende klementin

hvilken del af vasketuren er ikke bøn?

med lutter konsonanter styrer gæs mod vådområderne

dit græsagtige selv kunne være en asana

i en tidlig solnedgang opdager du klokkerne i dine led

sov kun for at falde i liggende stilling