paired sentences/parrede sætninger

unconsciously you shut down the blueberry stream

pine fingers shape your face and take it away

.

ubevidst lukker du blåbærstrømmen ned

fyrrefingre former dit ansigt og fjerner det

.

but there’s so much music you don’t want to hear

you thought of trains and boats and planes when you took the garbage out

.

men der er så meget musik du ikke vil høre

du tænkte på toge og skibe og fly da gik ud med skraldet

.

no, we don’t talk about the eclipse

your pigeons say the same as my pigeons

.

nej, vi taler ikke om solformørkelsen

dine duer siger det samme som mine duer

.

the word walnut depends on the wind

I really would like to like Scarlatti’s harpsichord sonatas

.

ordet valdnød er afhængigt af vinden

jeg ville virkelig gerne kunne lide Scarlattis cembalosonater

.

it can use only its teeth to express itself

off in the distance dogs are barking chrysanthemums
.

den kan kun bruge sine tænder til at udtrykke sig

i det fjerne gør hunde krysantemummer

.

I didn’t walk into a wall today

they’re lauded for putting the brooks back

.

jeg gik ikke ind i en væg i dag

de roses for at lægge bækkene tilbage

.

you can’t always tell time from hunger

’the town is bursting with tourists’, she says watering the snapdragons

.

du kan ikke altid skelne tid fra sult

‘byen er sprængfuld af turister’, siger hun mens hun vander løvemundene