Blake’s Hourglass / Blakes timeglas

in Blake’s hourglass a constant falling of tigers

i Blakes timeglas en stadig regn af tigre

*

in Blake’s hourglass my watch becomes hands alone

i Blakes timeglas bliver mit ur til lutter visere

*

washed in the blood of hippos the saved in Blake’s hourglass

vasket i flodhestes blod de frelste i Blakes timeglas

*

lies and truths in 64 dimensions fermenting in Blake’s hourglass

løgne og sandheder i 64 dimensioner gærer i Blakes timeglas

*

in Blake’s hourglass we exchange faces with gods

i Blakes timeglas vi udveksler ansigter med guder

*

entwined we regress to fluids in Blake’s hourglass

sammenfiltrede bliver vi til væsker igen i Blakes timeglas

*

mentioning ”soul” i become a jelly-fish in Blake’s hourglass

jeg nævner ”sjæl” og bliver til en vandmand i Blakes timeglas

*

mind your own a river says it’s itself in Blake’s hourglass

pas dig selv en flod siger den er sig selv i Blakes timeglas

*

high heels guilt becomes obsolete in Blake’s hourglass

høje hæle skyld forældes i Blakes timeglas

*

not looking there’s no up and down in Blake’s hourglass

kigger ikke der er hverken op eller ned i Blakes timeglas

*

from Blake’s hourglass a scarab rolls the outside world

fra Blakes timeglas ruller en skarabæ verden udenfor

*

to see the rhino in a world of dust we jam in Blake’s hourglass

at se næsehornet i en verden af støv vi jammer i Blakes timeglas

*

up my nose the finger of God in Blake’s hourglass

op i min næse Guds finger i Blakes timeglas

*

holding up the pants with hope & string in Blake’s hourglass

holder bukserne oppe med håb og snort i Blakes timeglas

*

bite marks here and there jelly Buddha in Blake’s hourglass

bidemærker hist og her vingummi-Buddha i Blakes timeglas

*

rocking the boat we have a singalong in Blake’s hourglass

uro om bord vi synger en fællessang i Blakes timeglas

*

reviving snow angels we use our breath in Blake’s hourglass

genopliver sneengle vi bruger vort åndedræt i Blakes timeglas

*

writing from were Janus’ heads meet the poets of Blake’s hourglass

skriver fra hvor Janus’ hoveder mødes digterne fra Blakes timeglas

*

stuck in a birth canal species die out and return in Blake’s hourglass

sidder fast i en fødselskanal arter uddør og vender tilbage i Blakes timeglas

*

building a house in Blake’s hourglass we revise the manual for sand

vi bygger hus i Blakes timeglas og reviderer sandets håndbog

*

where Blake’s hourglass spins camel’s milk boils over

hvor Blakes timeglas hvirvler koger kamelmælken over

*

it” on top ”self” Blake’s hourglass is a house of mirrors

det” ovenpå ”selv” Blakes timeglas er en spejlsal

*

soaking up everything backwards the joys of Blake’s hourglass

suger alting baglæns op glæderne ved Blakes timeglas

*

as we become one we become all it’s a ball in Blake’s hourglass

mens vi bliver eet bliver vi alt det er en fest i Blakes timeglas

*

hoist the flag of cud and herring we bond in Blake’s hourglass

hejs flaget for torsk og sild vi knytter bånd i Blakes timeglas

*

dressing up as drops of cream we float and burb in Blake’s hourglass

vi klæder os ud som flødedråber og svæver og bøvser i Blakes timeglas

*

excreting photons the sand of Blake’s hourglass is the new black

det udskiller fotoner sandet i Blakes timeglas er det nye sort

*

winged mountains and rooted clouds the physics in Blake’s hourglass

vingede bjerge og skyer med rødder fysikken i Blakes timeglas

publ. Notes from the Gean