Summer poem/Summerdigt

Flat Like the Sun

(poem)

Summer 2020.

.

there’s nothing you can do do it again

.

locked in a whirling through the endless with ladybirds and slippers

.

with a daily shortage of water and neighbours with electric tools

.

cables making knots of and by themselves and run silently through the living room

.

half glasses that are neither empty

.

or

.

paint a circle while you’re listening to Bill Evans

.

circle a paint Evbill van

.

Bill paintle van ev

.

lis van cle pa

.

in the end

.

now you know he broke

.

flat as the postulated Earth

.

the circle

not
Bill

.

or perhaps

.

(am just watering the coriander while the sun is flat and white)

.

his ashes if

.

and Monica’s long after

.

from a summer cottage

.

among fir trees

.

probably closer to the sea than the sun

.

while a tooth loosens

.

purely because of time

.

and general decay

.

while the Evans record finishes

.

on Earth

.

too

.

seemingly broken too

.

and there’s nothing left except the banal

.

to express

.

to press out

.

like an abscess

.

pus out into the pus pussyfunnily

.

and agree with shadow strawberries

.

whatever they say

.

to the cream angels still a bit no-no

.

and the dopamine ladder that evaporates

.

before the blue shell on the underside of the universe hardens

.

and you’re trapped again among bills and splinters and blisters

.

perhaps that’s why Bill E. broke

.

or because someone left the world voluntarily

.

and it just didn’t click for Bill

.

and his piano

.

later Monica’s cottage

.

somewhere in Sweden

.

after the Apple War

.

would my life become more whole with a new telephone

.

with improved face recognition

.

in case

.

I should lose mine and not being able to find it again

.

could the phone then?

.

and go on

.

in all directions

.

face it: you are particles

.

in all directions

.

full of holes

.

luff ho lof

.

as one says

.

and

.

Bill Evans broke

.

and fire took Monica

.

and love won the apple war

.

and yet as flat as the sun without recognising a single face

.

as sunset and Bill and Monica become one apple

…*…

Flad som solen
(digt)

Sommer 2020.

.

der er intet du kan gøre gør det igen

.

låst i en hvirvlen gennem det endeløse med mariehøns og sutsko

.

med en daglig vandmangel og naboer med elektriske værktøjer

.

ledninger der laver knuder på sig selv og stille løber gennem stuen

.

halve glas der er hverken tomme

.

eller

.

mal en cirkel mens du lytter til Bill Evans

.

cirkel en mal Evbill van

.

Bill malkel van ev

.

lis can cle pa

.

til sidst

.

du véd han gik i stykker

.

flad som den postulerede Jord

.

cirklen

ikke
Bill

.

eller måske

.

(vander lige korianderen mens solen flad og hvid)

.

hans aske hvis

.

og Monicas længe efter

.

fra et sommerhus

.

mellem fyrretræer

.

sikkert tættere på havet end solen

.

mens en tand løsner sig

.

udelukkende på grund af tid

.

og generelt forfald

.

mens Evanspladen slutter

.

på Jorden

.

tilmed

.

tilsyneladende også i stykker

.

og der intet tilbage udover det banale

.

at udtrykke

.

at trykke ud

.

som en byld

.

pus ud af pus pusseløjerligt

.

og være enig med skyggejordbær

.

uanset hvad de siger

.

til flødeenglene stadig en smule nej-nej

.

og dopaminstigen der fordamper

.

før den blå skal på universets underside størkner

.

og du atter er fanget mellem regninger og skår og vabler

.

måske var det derfor Bill E. gik i stykker

.

eller fordi nogen forlod verden frivilligt

.

og det funkede bare ikke for Bill

.

og hans piano

.

senere Monicas sommerhus

.

et sted i Sverige

.

efter Æblekrigen

.

ville mit blive mere fuldkomment med en ny telefon

.

med forbedret ansigtsgenkendelse

.

i fald

.

jeg skulle miste mit og ikke kunne finde det igen

.

kunne telefonen så?

.

og forsætte

.

i alle retninger

.

indse det: du er partikler

.

dlull hu fa

.

som man siger

.

og

.

Bill Evans gik i stykker

.

og ilden tog Monica

.

og kærligheden vandt Æblekrigen

.

og dog så flad som solen uden at genkende et eneste ansigt

.

mens solnedgangen og Bill og Monica bliver til ét æble

Bill Evans: Waltz for Debby

Âppelkriget/The Apple War/Æblekrigen: Swedish film from 1971 by Hans Alfredson & Tage Danielsson w. (among others) Monica Zetterlund.