poems

As a continuation of exploring counter-point/juxtapostion in poetry to create a kind of dialogue in the reader’s mind, these are experiments to find out whether a title – or what presents itself as a title typographically – could function as a first line in a poem. Normally we read the title as a more or less comprehensive catch-phrase of what the text below it will reveal, but in this case the following phrase/poem will be in juxtaposition to what the title proposes. The basic presumption is that “the space” between the two parts creates a room for the reader to enter. I hope it works.

…*…

THE LONGEST DAY EVER RECORDED
when you turn your head the pain subsides

.

DEN LÆNGSTE DAG DER NOGENSINDE ER MÅLT

når du drejer hovedet aftager smerten

:

THE DENTIST ISN’T IN TODAY

I’ve only seen the Eiffel Tower

.

TANDLÆGEN ER HER IKKE I DAG

jeg har kun set Eiffeltårnet

:

FRIDAY

have you noticed the nails are bleeding?

.

FREDAG

har Du lagt mærke til at sømmene bløder?

:

YOU LOOK AT THE COBWEB IN THE CEILING AND SIGH

it’s no use
the pizza
sleeps

DU SER PÅ SPINDELVÆVET I LOFTET OG SUKKER

det nytter ikke noget
pizzaen
sover

:

ELEGY

she always tries to smile backwards

.

ELEGI

hun prøver altid at smile baglæns

:

NOT YOU, YOU CAN’T SHUT UP

every drop
’s full
of rain

.

IKKE DIG, DU KAN IKKE HOLDE KÆFT

enhver dråbe
r fuld
af regn

monostich

like my father and mother I have the sky above me

som min far og mor har jeg himlen over mig

.

today the rain doesn’t care if you’re a hipster or a beggar

i dag er regnen ligeglad med om du er hipster eller tigger

.

arrogantly I think the cornflower in me is my own doing

arrogant tænker jeg at kornblomsten i mig er én jeg har groet selv

.

stay out long enough and the wind will take your place

vær ude længe nok og vinden vil tage din plads

.

I didn’t stop the sunlight from crawling across the table

jeg forhindrede ikke sollyset i at kravle over bordet

.

sometimes an apple sleeps

nogle gange sover et æble

.

do they talk when they cannot paint?

snakker de når de ikke kan male?

.

someone’s tearing up the street

en eller anden river gaden op

.

looks like he’s proud of his jackhammer

ser ud til at han er stolt af sit trykluftbor

.

four lighters on the table and spring has begun

fire lightere på bordet og foråret er begyndt

.

time doesn’t stop when you change the date

tiden står ikke stille når du retter på datoen