Liquid Shark / Flydende haj

inherent in duality the liquid shark

iboende dualiteten den flydende haj

:

immediately after the first sunrise the liquid shark sang

umiddelbart efter den første solopgang sang den flydende haj

:

in a sea of undertones the liquid shark swims

i et hav af undertoner svømmer den flydende haj

:

when your right eye sees stuff the liquid shark’s close

når dit højre øje ser ting er den flydende haj nær

:

sometimes a politician the liquid shark smokes in hiding

nogle gange en politiker ryger den flydende haj i skjul

:

filling out the rear view mirror the liquid shark

fylder bakspejlet helt ud den flydende haj

:

a bottle of soap as the world egg for the liquid shark

en flaske sæbe som verdensægget for den flydende haj

:

when decadence is your reaction the liquid shark jumps

når dekadence er din reaktion hopper den flydende haj

:

among blood cells the liquid shark is sand

mellem blodceller er den flydende haj sand

:

switching day and night the liquid shark eats eyeballs

bytter om på nat og dag den flydende haj æder øjenæbler

:

a voice reminding you of worms the liquid shark’s lullaby

en stemme der minder dig om orme den flydende hajs vuggesang

:

you dissolve in water like snow the liquid shark’s afternoon tea

du opløses i vand som sne den flydende hajs eftermiddagste

:

from the lake of battery fluid the liquid shark creates a second moon

fra søen af batterivæske skaber den flydende haj måne nummer to

:

like fake dopamine the liquid shark gets stronger by suggestion

som falsk dopamin bli’r den flydende haj stærkere ved suggestion

:

you allow it by reading errors the liquid shark

du tillader den ved læsefejl den flydende haj

:

grinning echoes on the screen the liquid shark goes digital

grinende ekkoer på skærmen den flydende haj i digital form

:

when the floor gets soft under you the liquid shark casts shadows

når gulvet bli’r blødt under dig kaster den flydende haj skygger

:

above the jet stream the liquid shark encircle your dream

over jetstrømmen cirkler den flydende haj en cirkel om din drøm

:

when you look at your life-line the liquid shark is your thumb

når du ser på din livslinje er den flydende haj din tommelfinger

:

the shadow in your shadow the liquid shark

skyggen i din skygge den flydende haj

:

in the iron maiden of economy the liquid shark is the heart spike

i økonomiens jernjomfru er den flydende haj hjertesømmet

:

launching vampires and zombies as entertainment the liquid shark

lancerer vampyrer og zombier som underholdning den flydende haj

:

the fourth beat in a waltz the liquid shark

den fjerde takt i en vals den flydende haj

:

entering your house as bags and shoes the liquid shark

kommer ind i dit hus som tasker og sko den flydende haj

:

a hook in the liquid shark and you’re hooked

en krog i den flydende haj og den har dig på krogen

:

the illusion of freedom by guns the liquid shark’s no. 1

illusionen om frihed via våben den flydende hajs nr. 1

:

a 16 valve ego the liquid shark drains your scrotum

et 16 ventilers ego den flydende haj tømmer din pung

:

the incompentence of your left hand the liquid shark’s feast

din venstre hånds inkompetence den flydende hajs fest

:

harvesting orgon in the test tube chair the liquid shark shakes

høster orgon i reagensglasstolen den flydende haj ryster

:

when news become a commodity the liquid shark eats

når nyheder bliver en handelsvare æder den flydende haj

:

puking up sounds as language the liquid shark of Kansas

brækker lyde op som sprog den flydende haj fra Kansas

:

above the nose the hole remains open for the liquid shark

over næsen forbliver hullet åben for den flydende haj

:

my ancestor made from neutrinos at midnight the liquid shark

min forfader lavet af neutrinoer ved midnat den flydende haj

:

a lullaby of bricks as the house caves in under the liquid shark

en godnatsang af mursten idet huset gi’r efter under den flydende haj

:

politicians the lead that’ll pull you down among the liquid sharks

politikere blyet der trækker dig ned til de flydende hajer

:

house of the liquid sharks your every face devoured

den flydende hajs hus ethvert af dine ansigter fortæret

:

anything for money liquid sharks pull the red thread

hvad som helst for penge flydende hajer trækker den røde tråd

:

by the joy-stick for drones the liquid shark

ved joysticket til droner den flydende haj

:

engulfning your relatives in psychosis the liquid shark rules

omslutter dine slægtninge med psykoser hersker den flydende haj

:

rejecting healthcare for the poor the liquid shark wears a suit

afviser et sundhedsvæsen for de fattige den flydende haj i habit

:

worms in the fruit of knowledge that’s the liquid shark for ya

orme i kundskabens frugt dét’ sådan den flydende haj er

..

some of these were published in Ginyu
written in 2013