Damnation

Published in Otata 17, May 2017

Poems on watching Bela Tarr’s and László Krasznahorkai’s ’Damnation’

Digte om at se Bela Tarrs og László Krasznahorkais ’Damnation’

***

at the beginning and end of the world rain

ved verdens begyndelse og ende regn

:

one foot and the other on you go

den ene fod og den anden videre går du

:

wet floors what’s left of Eastern Europe

våde gulve dét der er tilbage af Østeuropa

:

you could be like that: a dripping tap

du ku’ være sådan: en dryppende hane

:

in the noise of rain wild dogs chase past Titanic Bar where she sings

i støjen af regn jager vilde hunde forbi Titanic Bar hvor hun synger

:

a de-tuned piano blends in with the wallpaper of loss

et forstemt klaver falder i eet med tabets tapet

:

the fog in your lungs in your mind and the Old Testament thrown at you

tågen i dine lunger i dit sind og Det Gamle Testamente smidt efter dig

:

the man with the broken hands and the accordeon locked in Purgartory

manden med de ødelagte hænder og harmonikaen låst inde i Skærsilden

:

only room for shattered windows and long ballads in the old empire

kun plads til smadrede vinduer og lange ballader i det gamle kejserdømme

:

the town in the puddles more like that

byen i pytterne mere som dén

:

(is it like that? the empire survives in cheap plum brandy?)

(er det sådan det er? kejserdømmet overlever i billig blommesnaps?)

:

dance to forget the fog lingers

dans for at glemme tågen bliver hængende

:

at times your language gets wordy
then you can leave it
in the sea fog

til tider bliver dit sprog ordrigt
så kan du efterlade det
i havgusen

:

if
it’s a good
melody

it can take
being repeated

over and over

 

hvis
det’ en god
melodi

kan den tåle
at blive gentaget

igen og igen

:

don’t mind
the rain on the floor

it’s your heritage

 

tag dig ikke af
regnen på gulvet

det er din arv

:

Hungarian melancholia

everything
can be tinned

 

ungarsk melankoli

alt
kan puttes på dåse

:

dispassionate sex coal wagons go by her eyes still empty

sex uden passion kulvogne kører forbi hendes øjne stadig tomme

:

still empty
(or empty again)

her eyes that see him
squash a pickled
cucumber

 

stadig tomme
(eller tomme igen)

hendes øjne der ser ham
mase en syltet
agurk

:

the size of the fog the size of it all paralyzed

størrelsen af tågen størrelsen af alting paralyseret

:

does it make sense to speak at all? The water in the bath remains black

giver det overhovedet mening at tale? Vandet i badekarret forbliver sort

:

inside her
there’s everything
he thinks
he needs

she doesn’t want it

.

inde i hende
er der alt
han tror
han har brug for

hun vil ikke ha’ det

:

between showers dogs enter his heart

mellem byger trænger hunde ind i hans hjerte

:

part coal part rain and fog the fabric of a nation’s mind

dels kul dels regn og tåge stoffet der udgør en nations sind

:

it’s a men
tality breaking off
the filter of a ciggy

det’ en men
talitet at brække filteret
af en smøg