phrase fragment/sætningsfragmenter

bits of other people’s phone conversations in public
stykker af andre menneskers telefonsamtaler i det offentlige rum
.

“It’s too hot for rice pudding. Here’s the key”

“det er for varmt til risengrød. Her er nøglen”

.

“I said: I have never said that! Not D cups. TEA cups”

“Jeg sagde: dét har jeg aldrig sagt! Ikke D skåle. TEskåle”

.

“I don’t know. It feels different with people in it”

“Jeg véd ikke rigtigt. Den føles anderledes når der er mennesker i den”

.

“it’s like he never saw stucco before. No, Mark. Not Alex. He definitely has seen stucco”

“det’ som om han aldrig har set stuk før. Nej, Mark. Ikke Alex. Han har helt sikkert set stuk”

.

“no, that vase looks like a skull over there”

“nej, dén vase ligner et kranie derovre”

.

“Back in the day when people came into the house they were not offered a coffee, they were also offered a coffee. And a cigarette. Typical for Portugal”

“Dengang fik folk, når de kom på besøg, ikke tilbudt en kop kaffe, de blev også tilbudt en kop kaffe. Og en cigaret. Typisk for Portugal”
.

“no, not a banana. […] No, I said!”

“nej, ikke en banan. […] Nej, sagde jeg!”

.

“and then we have flowers and pictures of flowers. (Waving an index finger) No, that’s private”

“og så har vi blomster og billeder af blomster. (Vifter med en pegefinger) . Nej, det er privat”

.
““take this and eat” it is really quite sufficient”

“”tag dette og spis det” er i virkeligheden tilstrækkeligt”

.

“no, I never stop. I’m not like that”

“nej, jeg stopper aldrig. Sådan er jeg ikke”

.

“Oh, you don’t shave so you don’t need this”

“Åh, du barberer dig ikke. Så har du ikke brug for dette”

.

“Ah, but now I can say I have touched it as well”

“Ah, men nu kan jeg sige, at jeg også har rørt ved det”

.

“wow, this is not even written in French!”

“wow, det her er ikke engang skrevet på fransk!”

.

“you’re breaking up [taps w nails on the phone] can you hear me?”

“du falder ud [banker med neglene på telefonen] kan du høre mig?”

.

“no, I don’t want to go out, I’ve been out of it all day”

“nej, jeg har ikke lyst til at gå ud. Jeg har været ude af mig selv hele dagen”