17 syllable ku

17 syllables ku

it’s a sealed off room where I play the guitar and drop small star fish

det’ et forseglet værelse hvor jeg spiller guitar og taber små fisk

*

pondering solar flares I lit a smoke and watch a bridge cross water

tænkende på solstorme tænder jeg en smøg og ser en bro krydse vand

*

a box of shadows barely in view some Fridays in the corners left

en kasse med skygger knap nok i synsfeltet nogle fredage i hjørnerne tilbage

*

long past Jobim Sundays getting damp wood for the fire in a slow waltz

længe efter Jobim søndage henter fugtigt træ til bålet i en langsom vals

*

at the far end of a black hole doors for single birds and broken loves

i den fjerne ende af et stort hul døre for enlige fugle og ødelagt kærlighed

*

still on this side of the mirror she wants a vampire doll for Christmas

stadig på denne side af spejlet ønsker hun sig vampyrdukker til Jul

:::

the English versions publ. Otoliths, Southern Summer 2014