Advent 2020

barely
light
enough

to
wrestle
the cup

free
of
shadows

.

He comes
He comes
He comes

.

barely
light
enough

to
draw

the
roundness

of
a winter
apple

.

He comes
He comes
He comes
as light

.

barely
light
enough

to

separate
a gull

from
the
clouds

.

He comes
He comes
He always comes
as light

.

barely
light
enough

to
step
over

the
dead

fly

.

He comes
He comes
light uncreated
comes

*

knap
lys
nok

til
at
vride
koppen

fri
af
skygger

.

Han kommer
Han kommer
Han kommer

.

knap
lys
nok

til
at tegne

et
vinter
æbles

rundhed

.

Han kommer
Han kommer
Han kommer
som lys

.

knap
lys
nok

til
at
skille

en
måge

fra
skyerne

.

Han kommer
Han kommer
Han kommer altid
som lys

.

knap
lys
nok

til
at træde
over

den
døde

flue

.

Han kommer
Han kommer
det uskabte lys
kommer

Paired sentences / Parrede sætninger 16.12.20

1. He is turning the water tap (cold).

2. The shoes are muddy.

.

1. Han drejer på vandhanen (kold).

2. Skoene er mudrede.

*

1. I’m not trying anything.

2. The phone can be used as a phone too.

.

1. Jeg prøver ikke på noget.

2. Telefonen kan også bruges som en telefon.

*

1. I remember being a tourist.

2. My glasses ended up in the fridge.

.

1. Jeg kan huske, jeg var turist.

2. Mine briller endte op i køleskabet.

*

1. Inside the crow there’s a casino.

2. The feather duster is covered with cobwebs.

.

1. Inde i kragen er der et kasino.

2. Fjerkosten er dækket af spindelvæv.

*

1. My brain is all nails.

2. The half apple isn’t lonely.

.

1. Min hjerne er lutter søm.

2. Det halve æble er ikke ensomt.

*

1. Bach’s French Suites can break the rain.

2. The eye drops are looking for an eye to drop.

.

1. Bach’s Franske Suiter kan knække regnen.

2. Øjendråberne leder efter et øje at dryppe.

*

1. I am back from the doctor’s.

2. A green plant drops a leaf.

.

1. Jeg er hjemme igen fra lægen.

2. En grøn plante taber et blad.

14.12.20

count
the jackdaws

as
they
try

to settle
for
the night

five
or
three
hundred

in
those
trees

.

count
the jackdaws

as
they
try

to settle
for
the night

five
or
three
hundred

settling

little
by
little

till
the sun
disc

scratches
against

the
hills

old
as
time

and
they
take
off

again

.

count
the trees

seven
or
twelve

full
of jackdaws

trying
to
settle

for
the night

if
only

the sun
disc

didn’t
scratch

against
the hills

old
as
time

.

tæl
allikerne

mens
de
prøver

at falde
til ro
for natten

fem
eller
tre
hundrede

i
de
træer

.

tæl
allikerne

mens
de
prøver

at falde
til ro
for natten

fem
eller
tre
hundrede

der falder
til ro

lidt
efter
lidt

til
sol
skiven

skraber
mod

højene

gamle
som
tiden

og
de
letter

igen

.

tæl
træerne

syv
eller
tolv

fulde
af alliker

der forsøger
at falde
til ro

for
natten

hvis
blot

sol
skiven

ikke
skrabede

mod
højene

gamle
som
tiden