ku 24.02 2021

like we’d listen to what the birch was saying

I leave a paper airplane on the table next to the cigars

.

the weakening left leg I bring along to the sea

saw the first lapwing without even trying

.

you can see snowdrops in the copse but you don’t have to

after all the monolith won’t remember you

.

don’t bother to count the rooks or the jackdaws or whatever they are

putting on shoes she mentions that the tree’s alive

.

in time we’ll both walk with a limb

I’m not sure which Post-It note says what

.

with arthritic fingers I try to summon an interest in the world

what was it she called it. Doom-scrolling?

.

isn’t it time the neighbour put her goldfish back into the pond?

we could talk about moonlight or the silverfish

.

she says she had troubles making poached eggs but not now

at night you can hear owls in daytime too

.

I travelled with one of your hairs

atm. there’s more wind than village

.

like the virus I don’t write haiku

I tell her I prefer apples that cast a shadow

.

a sudden itch under the foot. is it the floor?

we ban all ships from the living room

………

som om vi ville høre efter hvad birken sagde

jeg efterlader en papirflyver på bordet ved siden af cigarerne

.

det svagere venstre ben tager jeg med til havet

så den første vibe helt uden at prøve på det

.

man kan se vintergækker i lunden men man behøver ikke

når alt kommer til alt vil bautastenen ikke huske dig

.

det er lige meget med at tælle rågerne eller allikerne er hvad de er

mens hun tager sko på nævner hun at træet er levende

.

med tiden vil vi begge halte

jeg er ikke sikker på hvilken Post-it note der siger hvad

.

med gigtplagede fingre forsøger jeg at fremmane en interesse for verden

hvad var det hun kaldte det? Doom-scrolling?

.

er det ikke på tide at naboen satte sine guldfisk ud i dammen?

vi kunne tale om månelyset eller sølvfiskene

.

hun sagde at hun svært ved at lave pocherede æg men nu

om natten kan man høre ugler i dagstimerne

.

jeg rejste med eet at dine hår

p.t. er der mere vind end landsby

.
som virusset skriver jeg ikke haiku

jeg fortæller hende at jeg foretrækker æbler der kaster en skygge

.

en pludselig kløen under foden. er det gulvet?

vi forviser alle skibe fra stuen

6’er

now that she dreams of you you attract carpet fluff

only one half of the sparrow threatened by dawn

on your day off you throw a hammer through your shadow

a flat Earth would make it easier to control your oranges

on awakening your skin is an ocean with sinking ships

from falling guitars 1000 horses get their wings

.

nu da hun drømmer om dig tiltrækker du tæppefnuller

kun én halvdel af spurven truet af gry

på din fridag kaster du en hammer gennem din skygge

en flad Jord ville gøre det lettere at styre dine appelsiner

ved opvågnen er din hud et hav med synkende skibe

fra faldende guitarer får 1000 heste sine vinger

ku from/fra 24.04 2016

slowly unwinding a guitar string
there’s an apple, a cloud
and a camel’s eye

vikler langsomt en guitarstreng op
der er et æble, en sky
og en kamel’s øje

:

on a street in a old town
puddles are
four lightyears deep

på en gade i en gammel by
er pytter
fire lysår dybe

:

once the tracks ran to the sea
now the sea
has been painted over

engang gik sporene til havet
nu er havet
malet over

:

under layers of posters
the first drafts
of the Big Dipper

under lag af plakater
de første udkast
til Karlsvognen

:

at the bottom of the North Sea
a tiny bone
listening

på bunden af Nordsøen
en lille knogle
der lytter

:

agreeing it’s nothing the doctor will fix it

enige om at det er ingenting vil lægen ordne det

:

milking Audhumbla*
written words
turn white

malker Audhumbla –
skrevne ord
bliver hvide

:

of all these villages
the heavenly ones
have a trampoline

af alle disse landsbyer
har de himmelske
en trampolin

:

to cross the horizon
we build
a paper bridge

for at krydse horisonten
bygger vi
en papirbro

:

rub amber against horse hairs
you feed
the bird in your navel

gnid rav mod hestehår
du fodrer
fuglen i din navle

:

a body of arctic air
shaped like a banana
stuck in one ear

en masse af arktisk luft
formet som en banan
sidder fast i det ene øre

:

to uncover holiness
we dig through
the hill of squids

for at afdække hellighed
graver vi gennem
højen af blæksprutter

:

from the city in the sky
a memo about the black keys
on pianos

fra byen i himlen
et memo om de sorte tangenter
på klaveret

:

ca suffit
the centre of power
lies inside an orange

ca suffit
magtens centrum ligger
inde i en appelsin

:

far from Yoshinoyama
a cherry tree ascends
with Christ

langt fra Yoshinoyama
stiger et kirsebærtræ til himmels
med Kristus

:

*Audhumbla, the primordeal cow in Norse mythology, the first of all living creatures.

6’er

with their ant ears they could hear only superlatives

grass took over the road jelly bears the ship and your pineal gland

it’s a fake cockerel but it lays a sun and a nail

the hole in the table fit for a candy floss king naked and confused

you press a new day from its blister pack and grow a shadow

and we were kissed while thistles turned to down and flight

.

med deres myreører kunne de kun høre superlativer

græs overtog vejen vingummibamser skibet og din koglekirtel

det er en falsk hane men den lægger en sol og et søm

hullet i bordet passende til en candyflosskonge nøgen og forvirret

du presser en ny dag fra dens blisterpakning og gror en skygge

og vi kyssedes mens tidsler blev til dun og flugt