, who/, som

, who fished among the ones without memory
 the crow in your elbow whispers The Creed

, som fiskede mellem dem uden hukommelse
 kragen i din albue hvisker Trosbekendelsen