seq./sekv. 01.10.20

slipping into the sun
in the basement of her
feathered house

a flock of ravens
take off with the beach
you planted

the grief slug sings –
a never-doll instead
of the first apple

you need to yell at someone
then fire breaks out
in your pocket of ships

she absorbs your ears
now you can only react
to names of diseases

whatever-petals …
9 is the number of faces
on the point of the needle

wet and alive
a drum is born from
the whale in the ceiling

the hoose, she says,
lays pillows
not eggs

in the farthest room
a cupboard for the last
verse of songs

an oaken voice –
beetles gnaw hole for stars
in your brow

days in a knot –
one shoe eats another
while you sleep

once a sailor
now a servant
of the desert

.

smutter in i solen
i kælderen under hendes
fjerede hus

en flok ravne
letter med stranden
du plantede

sorgsneglen synger –
en aldrigdukke i stedet
for det første æble

du har brug for at skrige ad nogen
så udbryder der brand
i din lommefuld skibe

hun opsluger dine ører
nu kan du kun reagere
på sygdommes navne

hvadsomhelst-kronblade –
9 er antallet af ansigter
på nålespidsen

våd og levende
en tromme fødes af
hvalen i loftet

huset, siger hun,
lægger puder
ikke æg

i det fjerneste værelse
et skab til det sidste
vers af sange

en egetræsstemme –
biller gnaver huller til stjerner
i din pande

dage i knuder –
én sko spiser en anden
mens du sover

engang sømand
nu en ørkenens
tjener