ku and haibun

even as we. Well after the ocean was named

selv mens vi. Længe efter havet fik navn

:

wasting time getting a spider to sing. You crack your knuckles and

spilder tid med at få en edderkop til at synge. Du knækker dine fingerled og

:

what sun sets there? In the blue pill a correction

hvilken sol går ned dér? I den blå pille en rettelse

:

I have seen the vine clinging to the maple tree. So even if it’s hidden by night I know it’s there.

black dog
a kind
of company

.

Jeg har set vinen, der klynger sig til ahorntræet. Så selv om den der gemt af natten, ved jeg, at den er derude.

sort hund
en slags
selskab

:

the smell of it earthy :: you open a door and close it :: in the distance in the distance

lugten af den jordagtig :: du åbner en dør og lukker den :: i det fjern i det fjerne

file date 20-22 Oct. 2017

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

ku 19.10 2017

full of rain we fall we fall

fulde af regn falder vi falder vi

:

on tv and outside ssri storm

på tv og udenfor ssristorm

:

flat angels how far we’ve come

flade engle så langt vi er nået

:

perhaps ’soul’ is a yapping puppy

måske er ’sjæl’ en bjæffende hvalp

:

the ocean all red in that filllmmm

havet helt rødt i den filllmmm

:

one question less is more

et spørgsmål mindre er mere

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

rain poem / regndigt

rain
rain
rain

you
’ve
got
it

rain
rain
rain

on
your
head

rain
rain
rain

in
your
poc
kets

rain
rain
rain

and
you
’re
here

rain
rain
rain

and
no
where

’’’’
’’’’
’’’’

regn
regn
regn

du
har
den

regn
regn
regn


dit
ho
ved

regn
regn
regn

i
dine
lom
mer

regn
regn
regn

og
du
er
her

regn
regn
regn

og
ingen
steder

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone