19.06 2024

a man stops on his bike
and stares intensely at some windows
two storeys up
on the other side of the street
for a long time

and I make up
my own story about
what’s going on:

perhaps he once knew
a woman who lived there
one he lost contact to
one who was struck
by mental illness
or simply evaporated
as people do
these days

and I wrote this poem
about it

not including the green grocer
carrying cucumbers
and iceberg salad

as people do

these days

.

en mand stopper på sin cykel
og stirrer intenst på nogle vinduer
på anden sal
på den anden side af gaden
i lang tid

og jeg laver
min egen historie
om det:

måske kendte han engang
en kvinde der boede der
én han mistede kontakten til
én som blev ramt
af psykisk sygdom
eller blot fordampede
som folk gør
for tiden

og jeg skrev dette digt
om det

uden at nævne grønthandleren
der bar på agurker
og iceberg salat

som folk gør

for tiden