Wind/Midnight :: Vind/midnat

round
midnight

the wind
picks up

you
say

not
as
a
prophecy

not
as
a
con
sequence

of it
being

or
becoming
midnight

I
say

the wind
picks up

round
midnight

not
as
a
prophecy

not
as
a
con
sequence

of it
being

or
becoming
midnight

but
just
because

it
does

the wind

picks
up

round
midnight

*

omkring
midnat

tager vinden
til

siger
du

ikke
som
en
profeti

ikke
som
en
konsekvens

af at
det er

eller er
ved at
blive

midnat

jeg
siger

vinden
tager til

omkring
midnat

ikke
som
en
profeti

ikke
som
en
konsekvens

af at
det er

eller er
ved at
blive

midnat

men
blot
fordi

den
gør
det

vinden

tager
til

omkring
midnat

blue / blå

blue
of sky

blue
of sea

blue
of sky

blue
of sea

blue
of sky

into
the sea

into
the sea

into

onto

the
sea

sea

blue

as
sky

.

himlens
blå

havets
blå

himlens
blå

havets
blå

himlens
blå

ned i
havet

ned i
havet

ned i

ned på

havet

havet

blåt

som
himlen