likes/som’er

like the core of an apple floating in zero gravity and someone says: Morning

like the arm that cannot reach what you desire: beach, world peace, Mount Meru, the off-switch on the mechanised kangaroo

like the table filling itself with things and papers that’ll help you remember that you’re not stranded in a storm in Antarctica

like a door in the middle of the room with nothing behind it and a jar of eyes

like a rubber band that never worked as a substitute for a guitar string

like the tiny screw that probably fell off some electronic gadget hibernating in your shoe

like trying to find another word for cucumber because it’s such a wrong sound

like the shadow on your table that calls you Ammundsen for no apparent reason

.

som æbleskroget der svæver omkring et sted uden tyngdekraft og nogen siger: Morgen

som armen der ikke kan nå det du ønsker: stranden, verdensfred, Meru Bjerget og sluk-kontakten på en mekaniserede kænguru

som bordet der fylder sig selv med ting og papirer der skal hjælpe dig med at huske at du ikke er fanget i en storm på Sydpolen

som døren i midten af stuen uden noget bag sig og en krukke fuld af øjne

som elastikken der aldrig fungerede som erstatning for en guitarstreng

som den bitte lille skrue der sandsynligvis faldt af et elektronisk apparat der overvintrer i din sko

som at prøve at finde et andet ord for agurk fordi det er sådan en forkert lyd

som skyggen på bordet der kalder dig Ammundsen uden øjensynlig grund

.

like when you try to put the silence back into your imaginary cat

like a boat on a lake in your ear you live with the wind

like when an illness becomes all you are and your kitten

like the 2 in your stream of 1s and 0s and the mirror that’s empty on both sides

like a mole in the saint you thought you’d ask to help you find a teaspoon of mustard powder

like the radish on the moon right there where you parked your heart

like when your past constantly end up being your present and vice-versa

like the grass that still won’t tell you about its dreams

.

som når du prøver at proppe stilheden tilbage i din fantasi-kat

som en båd på en sø i dit øre lever du med vinden

som når en sygdom bliver alt hvad du er og din killing

som 2tallet i din strøm at 1ere og 0er og spejlet der er tomt på begge sider

som muldvarpen i helgenen du tænkte ku’ hjælpe dig med at finde en teskefuld sennepspulver

som radisen på månen lige der hvor du parkerede dit hjerte

som når din fortid konstant ender op med at blive din nutid og omvendt

som græsset der stadig ikke vil fortælle dig om sine drømme

seq 25-01-19

 

redecorating their limbo with cotton candy trend-lemmings all take the name Mushroom

hatched in the rainbow gland needles wait for a skin to puncture

an oak among your ancestors causing your slow walk

the doorless house in the dream made up of jellyfish

on the 6th floor in the 6th flat in the 6th room a knot of adjectives

this is the meta layer: fly

.

fixende deres limbo op med candyfloss tager alle trend-lemmingerne navnet Paddehat

udklækkede i regnbuekirtlen venter nåle på en hud at gennemhulle

en eg blandt dine forfædre forårsager din langsomme gang

det dørløse hus i drømmen er lavet af vandmænd

på 6te sal i den 6te lejlighed i det 6te værelse en knude af adjektiver

dette er metalaget: flue

6 one-line fairy tales / 6 en-linje eventyr

bending the rain to form a door the boy with a bird in his head leaves the room

under an umbrella he tunes his frog guitar in the key of ”falling building”

swept away by the song of the grass he is now lichen on an oak tree

the girl with dragonfly wings pulls away the shadow of a cat

to the sound of imaginary cars she opens her belly for the Wetern Wind

an accidental mirror meant she’d stay in the salamander forever

:
bøjer regnen så den bliver til en dør forlader drengen med en fugl i sit hoved værelset

under en paraply stemmer han sin frøguitar i ”faldende bygning” tonearten

fejet væk af græssets sang er han nu lav på et egetræ

pigen med guldsmedevinger trækker skyggen af en kat væk

til lyden af imaginære biler åbner hun sin mave for vestenvinden

et tilfældigt spejl betød at hun ville forblive i salamanderen for altid