wind on the sea /vinden på havet

the
wind

on

the
sea

the
wind

through

the
land

the
wind

on

the
sea

and

the
wind

through

the
land

is

the
same

the
same

the
same

wind

on

the
sea

through

the
land

and
in

through

the
wind

ow

vinden


havet

vinden

gennem
landet

vinden


havet

og

vinden

gennem
landet

er

den
samme

den
samme

den
samme

vind


havet

gennem
landet

og
ind

gennem

vind

uet

flat as the sun / flad som solen

du kan ingenting gøre gør det igen

there’s nothing you can do do it again

.

fastlåst i en hvirvlen gennem det endeløse med mariehøns og sutter

locked in a whirling through the endless with ladybirds and slippers

.

med daglig vandmangel og naboer med el-værktøj

with a daily shortage of water and neighbours with electric tools

.

ledninger der slår knuder af og med sig selv og går stille gennem stuen

cables making knots of and by themselves and run silently through the living room

.

halve glas der er hverken er fulde

half glasses that are neither empty

.

eller

or

.

mal en cirkel mens du lytter til Bill Evans

paint a circle while you’re listening to Bill Evans

.

cirkel en mal Evbill van

circle a paint Evbill van

.

bill markel van ev

bill paintle van ev

.

lytev van kel ma

lis van cle pa

.

nu du véd han gik i stykker

now you know he broke

.

flad som den påståede Jord

flat as the postulated Earth

.

cirklen

ikke
Bill

the circle

not
Bill

.

eller måske

or perhaps

.

(vander lige korianderen mens solen flad og hvid)

(am just watering the coriander while the sun flat and white)

.

hans aske hvis

his ashes if

.

og Monicas længe efter

and Monica’s long after

.

fra et sommerhus

from a summer cottage

.

sandsynligvis tættere på havet end solen

probably closer to the sea than the sun

.

mens en tand løsner sig

while a tooth loosens

.

af lutter tid

purely by time

.

og almindeligt forfald

and general decay

.

mens Evanspladen slutter

while the Evans record finishes

.

på Jorden

on Earth

.

tilmed

too

.

der også synes at at være gået i stykker

seemingly broken too

.

og der er intet tilbage udover det banale

and there’s nothing left except the banal

.

at udtrykke

to express

.

at trykke ud

to press out

.

som en byld

like an abscess

.

pus ud i pusset pusseløjerligt

pus out into the pus pussyfunnily

.

og enes med jordbær

and agree with strawberries

.

hvad end de siger

whatever they say

.

til flødeenglene stadig en smule fy-fy

to the cream angels still a bit no-no

.

og dopaminstigen der fordamper

and the dopamine ladder that evaporates

.

før den blå skal på undersiden af universet størkner

before the blue shell on the underside of the universe hardens

.

og du er fanget igen mellem regninger og splinter og vabler

and you’re trapped again among bills and spinters and blisters

.

måske var det derfor Bill E. gik i stykker

perhaps that’s why Bill E. broke

.

eller fordi nogen frivilligt forlod verden

or because someone left the world voluntarily

.

og det bare ikke klikkede for Bill

and it just didn’t click for Bill

.

og hans klaver

and his piano

.

senere Monicas sommerhus

later Monica’s cottage

.

et sted i Sverige

somewhere in Sweden

.

efter Æblekrigen

after the Apple War

.

ville mit liv blive mere helt med en ny telefon

would my life become more whole with a new telephone

.

med forbedret ansigtsgenkendelse

with improved facial recognition

.

i tilfælde af

in case

.

jeg skulle miste mit og ikke kunne finde det igen

I should lose mine and not being able to find it again

.

ku’ telefononen så?

could the phone then?

.

og gå videre

and go on

.

i alle retninger

in all directions

.

se det i øjnene: du er partikler

face it: you are particles

.

i alle retninger

in all directions

.

(fütter mein Eg0)

.

fuldt af huller

full of holes

.

luller flu daf

luff ho lof

.

som man siger

as one says

dated: 28.06 2018