one-line stories / een-linje historier

to see the moon you have to eat the green pear and overcome the dance band

for at se månen må du spise den grønne pære og overvinde danseorkestret

.

I draw an ear on a bench and read Baudelaire aloud. The carcass, you know

jeg tegner et øre på en bænk og læser op af Baudelaire. Ådslet, du véd

.

peeling, peeling, peeling, what you’re left with is peels and a renewed gratitude for knives

skrælle, skrælle, skrælle, hvad du har tilbage er skræller og en fornyet taknemmelighed for knive

.

a cesspool to the left, Armageddon to the right, that will put your toothache in the right perspective

en mødding til venstre, Harmagedon til højre, dét vil sætte din tandpine i det rette perspektiv

file date 04.09 2017

status

I lift my hand
and touch my nose –
what else can I do?

.

jeg løfter min hånd
og rører min næse –
hvad mere kan jeg gøre?

Yotsumono 01.09 2017

blinded by selfies
we walk straight into
the quicksand

a fish thinks
it thinks

to slow down autumn
“What need have I for this, what need have I for that – I’m dancing at the feet of my lord, all is bliss, all is bliss”*
on repeat

she fears it’ll break
the bubble
in the carpenter’s level

:

blindet af selfier
går vi direkte ud
i kviksand

en fisk tænker på
om den tænker

for at sinke efteråret
“What need have I for this, what need have I for that – I’m dancing at the feet of my lord, all is bliss, all is bliss”*
på repeat

hun frygter den vil briste
boblen
i vaterpasset

* A track from Shakti’s first album

3 ku

ink endless as white

tusch endeløst som hvidt

:

deep in the age of bling a bridge rusts

dybt inde i bling-tiden ruster en bro

:

alike they fall alike raindrops

ens falder de ens regndråber

mini haibun play

(cough)
(sniffle)

P: – I know what you did
K: – So do I

(cough)
(blowing nose)

and then
it’s night
again

:

(host)
(snøft)

P: – Jeg véd, hvad du gjorde
K: – Det gør jeg også

(host)
(pudser næse)

og så
er det nat
igen