silence of the land / landets stilhed

I

the silcene of the land
in summer it stays close
to the ground

landets stilhed
om sommeren holder den sig
tæt på jorden

.

the silence of the land
perhaps it’s a ball
of yawn

landets stilhed
måske er den en dør
der gaber

.

high pressure
the silence of the land
flattens further

højtryk
landets stilhed
bli’r fladere

.

in the myths about cats
the silence of the land
is a mouse

i myterne om katte
er landets stilhed
en mus

.

bottle it and sell it
to New Age dimwits
the silence of the land

hæld den på flaske og sælg den
til New Age tosser
landets stilhed

.

oozing out the bronze age tomb
and into the wheat
the silence of land

siver ud af gravhøjen
og ind i hveden
landets stilhed

.

the silence of the land?
sure? you’re just
making it up!

landets stilhed?
sikker? det’ noget
du finder på!

.

looking for the grandest word
to explain my insight – it’s eaten
by the silence of the land

leder efter det største ord
for at forklare min indsigt – det spises
af landets stilhed

.

plunged back into reality
crows shit
on the silence of the land

smidt tilbage til virkeligheden
krager skider
på landets stilhed

.

drive a car through it
you leave no holes
in the silence of the land

kør en bil gennem den
du laver ikke huller
i landets stilhed

.

in the silence of the land
no echo of the word
vamoose!

i landets stilhed
intet ekko af ordet
skrid!

.

in the silence of the land
a matryoshka doll
fills with concrete

i landets stilhed
fyldes en matryoshka dukke
med beton

.

like heavy metal
the butterfly fluttering through
the silence of the land

som heavy metal
sommerfuglen der flakser gennem
landets stilhed

.

swoon
it won’t notice
the silence of the land

dån
den vil ikke bemærke det
landets stilhed

.

after the bombing
it’ll still be there
the silence of the land

efter bombningen
vil den stadig være der
landets stilhed

.

10.000 suns won’t burn
the silence
of the land

10.000 sole vil ikke brænde den
landets
stilhed

.

the click of a camera
stands Everest-tall
in the silence of the land

et kameraklik
står Everest-højt
i landets stilhed

.

where the last train goes
when it’s gone
the silence of the land

hvor det sidste tog kører hen
når det er gået
landets stilhed

.

kicking a stone …
something to do
in the silence of the land

sparker til en sten …
noget at foretage sig
i landets stilhed

.

it becomes a friend
with a shadow
the silence of the land

det bli’r en ven
med en skygge
landets stilhed

:::

II

 

over and over grass again

om og om igen græs igen

.

at the root
of your tinnitus
grass

 

ved roden
af din tinnitus
græs

.

where your dreams of grass were: silence

hvor dine drømme om om græs var: stilhed

.

up and down the burial mound grass and tinnitus

op og ned ad gravhøjen græs og tinnitus

.

in the grass
worms explore
your tinnitus

i græsset
orme der undersøger
din tinnitus

.

right side: tinnitus
left side: grass
you can hear it t t t t

højre side: tinnitus
venstre side: græs
du kan høre det t t t t

.

an egg in the centre of your brain or grass being grass

et æg i midten af din hjerne eller græs der er græs

.

there’s a tree in the grass or the grass snuck up on the tree

der er et træ i græsset eller græsset sneg sig ind på træet

.

an eternity of grass: sermon

en uendelighed af græs: prædiken

.

perhaps it is what it sounds like: grass

måske er det som det lyder: græs

.

beneath the starlings grass and grass

under stærene græs og græs

.

our days are like grass and …

vore dage er som græs og …

.

photons clad in glass armor and you look and you look

fotoner klædt i glaspanser og du ser og du ser

.

a white darkness
the grass
grows over it

et hvidt mørke
græsset
vokser over det

.

a few pen strokes and you think you’re grass

et par pennestrøg og du tror du er græs

.

who gets born as what grass is a container

hvem fødes som hvad græs er en beholder

.

a hut
and a horizon
the grass

en hytte
og en horisont
græsset

.

there you are! cool my feet, grass. Thanks

der er du! afkøl mine fødder, græs. Tak

.

don’t read
too much

into it

it’s grass
for G’s sake!

 

læg ikke
for meget

i det

det’ græs
for pokker!

 

 

file date August 10&11, 2017