Sainte Colombe

Sainte Colombe
after the film “Tous les Matins du Monde”
.

Strings of Silence

adding a 7th string he gives voice to the dead
tilføjer en 7nde streng han giver stemme til den døde

thin wafers and wine an altar for she who left
tynde kiks og vin et alter for hende som tog af sted

amber and goat intestines that friction between life and sorrow
rav og gedetarme den dér friktion mellem liv og sorg

unable to speak my loving you must be enough
ude af stand til at tale at jeg elsker jer må være nok

two fingers on the horse hair he goes to drown himself
to fingre på hestehårene han går ud for at drukne sig selv

sun not gold on my fingers! the girls are silent
sol ikke guld på mine fingre! pigerne er tavse

the torture of the gift of silence into the lake
lidelsen i stilhedens gave ud i søen

cross country walk pissing is the ornamentation
vandretur gennem landskabet pisseri er ornnamenteringen

like the painter’s brush on the canvas so the bow on the strings
som malerens pensel på lærredet således buen på strengene

God’s talking he doesn’t need music they hide to listen
Gud taler han behøver ikke musik de lytter i skjul

stolen caresses in exchange for the denied music
stjålne kærtegn i bytte for den nægtede musik

into the red book stranded on straight lines his grief
ind i den røde bog strandet på lige linjer hans sorg

into what tomb can’t I go now tears won’t come vainglorious sorrow?
ned I hvilken grav kan jeg ikke gå nu tårerne ikke vil komme forfængelig sorg?

the music of turkeys and elder bushes he sells his horse to stay
kalkuners og enebærbuskes musik han sælger sin hest for at blive

Easter she says ”the other world” is a leaky boat
Påske hun siger ”den anden verden” er en utæt båd

possibly published in AHG

file date 12.10 2013