Moonlight / Måneskin

your
holes

that
moonlight

can’t
cover

could
be
cups

or
eyes

or
caves

for
the
immortal
sparrows

.

dine
huller

som
måneskin

ikke
kan
dække

kunne
være
kopper

eller
øjne

eller
huler

for
de
udødelige
spurve

Matt. 10,29