Communication / Kommunikation

Communication

»Communication implies a dialogue between 2 or more parties«
»Well, I usually talk only to myself«
»That’s not communication, that’s just … talking to yourself«
»Even if I don’t always know what I’m going to say?«
»Depends on if you contradict what you have already, knowingly, said to yourself or if adds something to it«
»How would I know? I usually don’t listen. I’m full of crabs«
»Crap. You mean: crap?«
»Do I?«
»Yes, otherwise you’d be full of shellfish«
»Perhaps I am, perhaps I am not …» I try to refit an orange into its peel that I managed to get of in one long spiral, but K. has already eaten it. Makes it a bit more difficult.

riding the arrow of time
also includes
a spider’s empty skeleton

»By the way, it’s no use saying the : – I cannot hear it, you know«
»No, I don’t«
»Don’t what?«
»Know you can’t hear a : «
»It’s right where my tinnitus is«
»Oh, I see«
»See what?«

etc. and so on.

:::

Kommunikation

»Kommunikation antyder en dialog mellem 2 eller flere parter«
»Mh, jeg plejer at tale med mig selv«
»Det er ikke kommunikation, det er bare … at tale med sig selv«
»Selvom jeg ikke altid véd. hvad jeg vil sige?«
»Det afhænger af, om du modsiger, hvad du allerede, bevidst, har sagt til dig selv, eller om det lægger noget til …«
»Hvordan sku’ jeg vide dét? Jeg hører som regel ikke efter. Jeg er fuld af kort«
»Lort. Du mener: lort?«
»Gør jeg?«
»Ja, ellers ville du være fuld af spille- eller landkort, måske globusser og hele atlas«
»Måske er jeg det, måske ikke … « Jeg prøver at klæde en appelsin på i den skral, jeg møjsommeligt havde fået af i eet stykke, men K. har allere spist den. Det gør det en smule mere besværligt.

at ride på tidens pil
indebærer også
en edderkops tomme skelet

»Forresten, det nytter ikke noget at sige : – jeg kan ikke høre det, at du ved det«
»Nej, jeg gør ikk’«
»Hvad gør du ikke?«
»Jeg vidste ikke, at du ikke kan høre et : «
»Det ligger lige, hvor min tinnitus er«
»Hvor er det?«
»Hvor er hvad?«

etc. o.s.v.

file date 10.08 2017

filmbun

»The world is ruled by cast-iron laws, and it’s insufferably boring«
»Umbrella?«

three crows …
enough
for a murder?

:

»Verden styres af jernfaste love, og det er ubærligt kedeligt«

tre krager …
nok
til en flok?

 

:::

 

»Right here, on the brink of the Apocalypse, a miracle!«
»You seen me specs?«

falling and not falling
rain
tree
crow

:

»Lige her, på tærsklen til Dommedag, et mirakel!«
»Har du set mine briller?«

faldende og ikke faldeende
regn
træ
krage

filmbun

“I’m an accountant. Running from the police is not in my nature”

lunar eclipse (partial)
would that work
for a new moon too?

:

“Jeg er bogholder. At stikke af fra politiet ligger ikke i min natur”

måneformørkelse (delvis)
ville det også virke
for nymånen?

 

:::

 

“Is it a male dog?”
“No, it’s castrated”

even if you say it in Chinese
Monday is
Monday

:

“Er det en hanhund?”
“Nej, den er kastreret”

selvom du si’r det på kinesisk
er mandag
mandag

file date 08.08 2017

List / Liste

List
z1B:
learn a language and begin to cry

plur.:
learn another language and cry some more but differently

moth pag.:
put a flag in your belly-button and declare yourself as The Moon

ind. et al:
you decide to start a diary once you’ve establish what’s up and what’s down on a ball

Mooday:
you want a wall to bounce the right and left side of the ball against

St. Peter’s Hair:
you use the wall for sex and the following tenderness is a box of wasps

Star N:
some peas are just peas

uncl. ext.:
Big Brother first sprouted in a dog named Frederick. After that you never trusted dogs or BB’s again

poll.45:
rain and boredom might be interconnected, you say to your feet and a sleeping fly (do flies sleep? examine)

invld. blv. (w/o dogs):
born

flp. bkk.:
your diary is written by and unkown other. You have no idea of what you were doing and when, but somebody has! (counter spell: move shoelaces from the right shoes to the left and vice-versa)

stir top:
thunder pixelates actors and politicians alike. E.g. no essential difference. Cities behave the same way. No difference between humans and their cities?

Sup. plus Ag.:
a boulevard without tree – is it a boule or a vard? (counter reality)

hnd. dext.:
Os Pontem for well-read blood plates and daymares (1:10)

strr. ext. 455:
learn a third language and drown

brv. ut.:
a shivering in the reeds where there are no reed

Mhz non eq.:
your ego falls out of your head and you throw it away with the cat litter (if you have a cat; if not it’s good fish fodder)

:

Liste

z1B:
lær et sprog og begynd at græde

plur.:
lær et andet sprog og græd lidt mere men anderledes

ntsvmr pag.:
sæt et flag i din navle og erklær dig selv som Månen

ind. et al:
du beslutter at begynde at føre dagbog, når først du har fået styr på hvad der op og ned på en bold

Muhdag:
du ønsker en væk til at kaste den højre og den venstre side af bolden mod

St. Peters Hår:
du bruger væggen til sex og den efterfølgende ømhed er en æske med hvepse

Stjerne N:
nogle ærter er blot ærter

uklr. ext.:
Big Brother slog først rødder i en hund ved navn Frederik. Derefter kunne du ikke længere stole på hunde eller BB’er

poll.45:
regn og kedsomhed kunne vise sig at være forbundne, siger du til dine fødder og en sovende flue (sover fluer? undersøg)

invld. blv. (u/hunde):
født

flp. bg.:
din dagbog skrives af en ukendt anden. Du aner ikke, hvad du har gjort eller hvornår, men nogen har! (modbesværgelse: flyt snørebånd fra højresko til venstresko og omvendt)

ryst top:
tordenvejr pixelerer skuespillere og politikere på samme måde. D.v.s. ingen essentiel forskel. Byer opfører sig på samme måde. Ingen forskel på mennesker og deres byer?

Sip. plus. Ag.:
en boulevard uden træer – er det en boule eller en vard? (mod-virkelighed)

hnd. dext.:
Os Pontem for velbelæste blodplader og dagmareridt (1:10)

strr. ext. 455:
lær et tredje sprog og drukn

brv. ut.:
en rysten i sivene hvor der ingen siv er

Mhz non eq.:
dit ego falder ud af hovedet og du smider det ud med kattegruset (hvis du har en kat; ellers er det godt fiskefoder)

 

not a bird / ikke en fugl

midwinter
a sun black from birds
or sneezes

midvinter
en sol sort af fugle
eller nys

 

:

 

if
it’s
a bird

it’s
a bird

just
say
so

 

 

hvis
det’
en fugl

er det
en fugl

du
kan
sige
det

 

:

 

no
single
word

for
a black
sun

that’s
not
a bird

 

ikke
et enkelt
ord

for
en sort
sol

der
ikke er
en fugl

:

 

as
if
saying
bird

meant

you

 

som
om
at sige
fugl

betød

dig

 

:

smearing red
onto red
it’s not a bird

 

smører rødt
på rødt
det’ ikk’ en fugl

 

:

now
you
don’t
fly

now
you’re
not

a bird

un
less

 

 

nu
flyver
du
ikke

nu
er du
ikke

en fugl

med
mindre

:

loose tooth nothing like birds

løs tand ikke som fugle

:

the dry
stuff

in the corner
of your
eyes

not
birds

:

det tørre
stads

i dine
øjenkroge

ikke
fugle

:

perhaps
lose
your
self

in
things

that aren’t
birds

 

måske
fordybe
dig

i
ting

der ikke
er fugle

:

open
one

read
one

a bird
or not
a bird

 

åbn
en

læs
en

en fugl
eller ikke
en fugl

file date 28.01 2014

LDR – haibun

LDR

You know it’s taking a sinister turn when Lana Del Rey pops up and sings Video Games and you have to get out of that tunnel of thick carpets leading down into a city that far beyond any star’s light is drowning in its own garbage and twisted image of itself and you find the Wormhole app on your phone and tap the option called “Just hurl me through the next one” and you end up in a pink nevereverland where no one sees each other but is swooning over candy-floss flamingos and honey fountains, licorice herons perpetually replicating their mirrored images and a wine gum sun bouncing up and and down on a giant’s bald head, a giant who from time to time will snatch a swoonie and eat him or her, when you check out her videos and see that she (LDR) too is a victim of the overall Hollywoodian faux beauty industry her features changing with botox and nips and tucks and you say to yourself: ‘well, she just wanna be loved too, or make money’ …

bit by bit
turning into a friend
rain

:

LDR

Du véd, at det er ved at blive dystert, når Lana Del Rey dukker op og synger Video Games, og du bliver nødt til at komme ud af den tunnel af tykke tæpper, der fører ned til by, som langt uden for en hvilken som helst stjernes lys, er ved at drukne i sit eget affald og forskruede billede af sig selv, og du finder Ormehuls-app’en på din telefon klikker på den mulighed, der siger ”Bare slyng mig gennem det næste”, og du havner i et lyserødt aldrigmereland, hvor ingen ser hinanden men dåner over candyfloss-flamingoer og honningspringvand, lakrids-hejrer der ustandseligt multiplicerer sine egne spejlinger og en vingummi-sol, der hopper og ned på en jættes skaldede hoved, en jætte som fra tid til anden snupper en dåner og æder ham eller hende, da du tjekker hendes videoer og ser, at også hun (LDR) er et offer for den overordnede Hollywoodske faux skønhedsindustri, hendes ansigtstræk forandrer sig på grund af botox og ansigtsløftninger og -rettelser, og du siger til dig selv: ’hun ønsker kun, at blive elsket, eller rig’ …

lidt efter lidt
bliver den en ven
regnen

file date 03.08 2017