Communication / Kommunikation

Communication

»Communication implies a dialogue between 2 or more parties«
»Well, I usually talk only to myself«
»That’s not communication, that’s just … talking to yourself«
»Even if I don’t always know what I’m going to say?«
»Depends on if you contradict what you have already, knowingly, said to yourself or if adds something to it«
»How would I know? I usually don’t listen. I’m full of crabs«
»Crap. You mean: crap?«
»Do I?«
»Yes, otherwise you’d be full of shellfish«
»Perhaps I am, perhaps I am not …» I try to refit an orange into its peel that I managed to get of in one long spiral, but K. has already eaten it. Makes it a bit more difficult.

riding the arrow of time
also includes
a spider’s empty skeleton

»By the way, it’s no use saying the : – I cannot hear it, you know«
»No, I don’t«
»Don’t what?«
»Know you can’t hear a : «
»It’s right where my tinnitus is«
»Oh, I see«
»See what?«

etc. and so on.

:::

Kommunikation

»Kommunikation antyder en dialog mellem 2 eller flere parter«
»Mh, jeg plejer at tale med mig selv«
»Det er ikke kommunikation, det er bare … at tale med sig selv«
»Selvom jeg ikke altid véd. hvad jeg vil sige?«
»Det afhænger af, om du modsiger, hvad du allerede, bevidst, har sagt til dig selv, eller om det lægger noget til …«
»Hvordan sku’ jeg vide dét? Jeg hører som regel ikke efter. Jeg er fuld af kort«
»Lort. Du mener: lort?«
»Gør jeg?«
»Ja, ellers ville du være fuld af spille- eller landkort, måske globusser og hele atlas«
»Måske er jeg det, måske ikke … « Jeg prøver at klæde en appelsin på i den skral, jeg møjsommeligt havde fået af i eet stykke, men K. har allere spist den. Det gør det en smule mere besværligt.

at ride på tidens pil
indebærer også
en edderkops tomme skelet

»Forresten, det nytter ikke noget at sige : – jeg kan ikke høre det, at du ved det«
»Nej, jeg gør ikk’«
»Hvad gør du ikke?«
»Jeg vidste ikke, at du ikke kan høre et : «
»Det ligger lige, hvor min tinnitus er«
»Hvor er det?«
»Hvor er hvad?«

etc. o.s.v.

file date 10.08 2017

filmbun

»The world is ruled by cast-iron laws, and it’s insufferably boring«
»Umbrella?«

three crows …
enough
for a murder?

:

»Verden styres af jernfaste love, og det er ubærligt kedeligt«

tre krager …
nok
til en flok?

 

:::

 

»Right here, on the brink of the Apocalypse, a miracle!«
»You seen me specs?«

falling and not falling
rain
tree
crow

:

»Lige her, på tærsklen til Dommedag, et mirakel!«
»Har du set mine briller?«

faldende og ikke faldeende
regn
træ
krage

filmbun

“I’m an accountant. Running from the police is not in my nature”

lunar eclipse (partial)
would that work
for a new moon too?

:

“Jeg er bogholder. At stikke af fra politiet ligger ikke i min natur”

måneformørkelse (delvis)
ville det også virke
for nymånen?

 

:::

 

“Is it a male dog?”
“No, it’s castrated”

even if you say it in Chinese
Monday is
Monday

:

“Er det en hanhund?”
“Nej, den er kastreret”

selvom du si’r det på kinesisk
er mandag
mandag

file date 08.08 2017

List / Liste

List
z1B:
learn a language and begin to cry

plur.:
learn another language and cry some more but differently

moth pag.:
put a flag in your belly-button and declare yourself as The Moon

ind. et al:
you decide to start a diary once you’ve establish what’s up and what’s down on a ball

Mooday:
you want a wall to bounce the right and left side of the ball against

St. Peter’s Hair:
you use the wall for sex and the following tenderness is a box of wasps

Star N:
some peas are just peas

uncl. ext.:
Big Brother first sprouted in a dog named Frederick. After that you never trusted dogs or BB’s again

poll.45:
rain and boredom might be interconnected, you say to your feet and a sleeping fly (do flies sleep? examine)

invld. blv. (w/o dogs):
born

flp. bkk.:
your diary is written by and unkown other. You have no idea of what you were doing and when, but somebody has! (counter spell: move shoelaces from the right shoes to the left and vice-versa)

stir top:
thunder pixelates actors and politicians alike. E.g. no essential difference. Cities behave the same way. No difference between humans and their cities?

Sup. plus Ag.:
a boulevard without tree – is it a boule or a vard? (counter reality)

hnd. dext.:
Os Pontem for well-read blood plates and daymares (1:10)

strr. ext. 455:
learn a third language and drown

brv. ut.:
a shivering in the reeds where there are no reed

Mhz non eq.:
your ego falls out of your head and you throw it away with the cat litter (if you have a cat; if not it’s good fish fodder)

:

Liste

z1B:
lær et sprog og begynd at græde

plur.:
lær et andet sprog og græd lidt mere men anderledes

ntsvmr pag.:
sæt et flag i din navle og erklær dig selv som Månen

ind. et al:
du beslutter at begynde at føre dagbog, når først du har fået styr på hvad der op og ned på en bold

Muhdag:
du ønsker en væk til at kaste den højre og den venstre side af bolden mod

St. Peters Hår:
du bruger væggen til sex og den efterfølgende ømhed er en æske med hvepse

Stjerne N:
nogle ærter er blot ærter

uklr. ext.:
Big Brother slog først rødder i en hund ved navn Frederik. Derefter kunne du ikke længere stole på hunde eller BB’er

poll.45:
regn og kedsomhed kunne vise sig at være forbundne, siger du til dine fødder og en sovende flue (sover fluer? undersøg)

invld. blv. (u/hunde):
født

flp. bg.:
din dagbog skrives af en ukendt anden. Du aner ikke, hvad du har gjort eller hvornår, men nogen har! (modbesværgelse: flyt snørebånd fra højresko til venstresko og omvendt)

ryst top:
tordenvejr pixelerer skuespillere og politikere på samme måde. D.v.s. ingen essentiel forskel. Byer opfører sig på samme måde. Ingen forskel på mennesker og deres byer?

Sip. plus. Ag.:
en boulevard uden træer – er det en boule eller en vard? (mod-virkelighed)

hnd. dext.:
Os Pontem for velbelæste blodplader og dagmareridt (1:10)

strr. ext. 455:
lær et tredje sprog og drukn

brv. ut.:
en rysten i sivene hvor der ingen siv er

Mhz non eq.:
dit ego falder ud af hovedet og du smider det ud med kattegruset (hvis du har en kat; ellers er det godt fiskefoder)