List / Liste

List
z1B:
learn a language and begin to cry

plur.:
learn another language and cry some more but differently

moth pag.:
put a flag in your belly-button and declare yourself as The Moon

ind. et al:
you decide to start a diary once you’ve establish what’s up and what’s down on a ball

Mooday:
you want a wall to bounce the right and left side of the ball against

St. Peter’s Hair:
you use the wall for sex and the following tenderness is a box of wasps

Star N:
some peas are just peas

uncl. ext.:
Big Brother first sprouted in a dog named Frederick. After that you never trusted dogs or BB’s again

poll.45:
rain and boredom might be interconnected, you say to your feet and a sleeping fly (do flies sleep? examine)

invld. blv. (w/o dogs):
born

flp. bkk.:
your diary is written by and unkown other. You have no idea of what you were doing and when, but somebody has! (counter spell: move shoelaces from the right shoes to the left and vice-versa)

stir top:
thunder pixelates actors and politicians alike. E.g. no essential difference. Cities behave the same way. No difference between humans and their cities?

Sup. plus Ag.:
a boulevard without tree – is it a boule or a vard? (counter reality)

hnd. dext.:
Os Pontem for well-read blood plates and daymares (1:10)

strr. ext. 455:
learn a third language and drown

brv. ut.:
a shivering in the reeds where there are no reed

Mhz non eq.:
your ego falls out of your head and you throw it away with the cat litter (if you have a cat; if not it’s good fish fodder)

:

Liste

z1B:
lær et sprog og begynd at græde

plur.:
lær et andet sprog og græd lidt mere men anderledes

ntsvmr pag.:
sæt et flag i din navle og erklær dig selv som Månen

ind. et al:
du beslutter at begynde at føre dagbog, når først du har fået styr på hvad der op og ned på en bold

Muhdag:
du ønsker en væk til at kaste den højre og den venstre side af bolden mod

St. Peters Hår:
du bruger væggen til sex og den efterfølgende ømhed er en æske med hvepse

Stjerne N:
nogle ærter er blot ærter

uklr. ext.:
Big Brother slog først rødder i en hund ved navn Frederik. Derefter kunne du ikke længere stole på hunde eller BB’er

poll.45:
regn og kedsomhed kunne vise sig at være forbundne, siger du til dine fødder og en sovende flue (sover fluer? undersøg)

invld. blv. (u/hunde):
født

flp. bg.:
din dagbog skrives af en ukendt anden. Du aner ikke, hvad du har gjort eller hvornår, men nogen har! (modbesværgelse: flyt snørebånd fra højresko til venstresko og omvendt)

ryst top:
tordenvejr pixelerer skuespillere og politikere på samme måde. D.v.s. ingen essentiel forskel. Byer opfører sig på samme måde. Ingen forskel på mennesker og deres byer?

Sip. plus. Ag.:
en boulevard uden træer – er det en boule eller en vard? (mod-virkelighed)

hnd. dext.:
Os Pontem for velbelæste blodplader og dagmareridt (1:10)

strr. ext. 455:
lær et tredje sprog og drukn

brv. ut.:
en rysten i sivene hvor der ingen siv er

Mhz non eq.:
dit ego falder ud af hovedet og du smider det ud med kattegruset (hvis du har en kat; ellers er det godt fiskefoder)

 

3 prose poems

Largely because they’re there you can decide for yourself that pigeons are the doorways to a soft part of the quantum field.

Hovedsageligt fordi de er der kan du beslutte for dig selv at duer er adgangsdøre til en blød del af kvantefeltet.

:

When an actress died a longer dead bass player expressed his sadness on social media and I believed him.

Da en skuespillerinde døde gav en længere død bassist udtryk for sin sorg på de sociale medier og jeg troede ham.

:

Perhaps it’s like this: it rains because it can and pigs don’t fly because they have never asked themselves ‘why not?’; unlike sheep.

Måske er det således: det regner fordi det kan, og grise flyver ikke, fordi de aldrig har spurgt sig selv ‘hvorfor ikke?’; modsat får.