Pointing / Peger

one points to the clock in the tree going slower than a waterfall
another to a cloud shaped cell

one points to an egret descending the stairs of oblivion
another to the keyhole in the dog

one points to an apple reciting the Apocalypse
another to an ant with a pen

one points to a hole full of hills and mute swans
another to his feet that sing

one points to a face furnished with a glass table and fancy magazines
another to a barbed wire bath

one points to a painting of what’s outside the window already
another to the wisdom of peas

one points to the bridge of sunsets and the soft soft shoes of Surya’s horses
another at an angel’s finger stretching from Venice to Højby

one points to an egg yoke saying it’s there the Hun built a statue of boredom
another to a rusty nail saying it saves

one points to a chair saying it’s the chariest chair anyone ever made
another to that part of the sky that’s resting in a puddle

:

en peger på uret i træet der går langsommere end et vandfald
en anden på en skyformet celle

en peger på en hejre der går ned ad glemsomhedens trappe
en anden på nøglehullet i hunden

en peger på et æble der reciterer Johannes Åbenbaring
en anden på en myre med en pen

en peger på et hul fuldt af bakker og stumme svaner
en anden på sine fødder og synger

en peger på et ansigt møbleret med et glasbord og smarte magasiner
en anden på et pigtrådsbad

en peger på et maleri af det er allerede er udenfor vinduet
en anden på ærters visdom

en peger på en bro af solnedgange og Suryas hestes bløde bløde sko
en anden på en engels finger der strækker sig fra Venedig til Højby

en peger på en æggeblomme og det er der hunnerne byggede en statue af kedsomheden
en anden på et rustent søm og siger det frelser

en peger på en stol og siger det er den stoleste stol nogen nogensinde har lavet
en anden på den del af himlen der hviler i en vandpyt

not really but … / ikke rigtig men …

not really a sea but alive enough to discard the word ‘thimble’

not really your hip but a place to rest for tired light

not your real phone but a string that cuts your mood in two

not really a childhood memory but a mite that knows the Kabbalah

not really rain but nail clippings gathering to beatify a herring

not really the table on which the Earth rolls about but another money trick

not really your head in your hands but a girl nursing a copper beech

not really the illusion of time but the mirage in the mirror

:

ikke rigtig et hav men levende nok til at forkaste ordet ‘fingerbøl’

ikke rigtig din hofte men et sted at hvile for træt lys

ikke din rigtige telefon men en streng der skærer dit humør i to

ikke rigtig et barndomsminde men en mide der kender Kabbalaen

ikke rigtig regn men afklippede negle der samles for at saligkåre en sild

ikke rigtig bordet hvorpå Jorden ruller rundt men endnu et pengetrick

ikke rigtig dit hoved i dine hænder men en pige der plejer en blodbøg

ikke rigtig tidens illusion men fatamorganaet i spejlet

12 Corrective Points / 12 korrektionspunkter

12 Corrective Points

1. you’re an apple and you know it

2. finding your fingertip at the end of the finger as it goes

3. all that’s missing
all of it?
yes

4. barns became famous much later; after Tom Waits

5. the Codeine-swan no longer thinks about its feet

6. blue like lapis lazuli you cannot photograph using the flash. it will swallow you

7. you’re so deep when you say you’ve seen a bus

8. flip through

9. your star hasn’t been made yet

10. you’re not Bukowski, Kosinski or Genet but perhaps a hamster

11. name your socks

12. poisson or poison you have to know

:

12 korrektionspunkter

1. du er et æble og du véd det

2. du finder din fingerspids for enden af fingeren som det nu går

3. lader blev berømte meget senere; efter Erik Klipping

4. alt det der mangler
det hele?
ja

5. codeinsvanen tænker ikke længere over sine fødder

6. blåt som lapis lazuli kan du ikke fotografere med blitz. det vil sluge dig

7. du er så dyb når du siger du har set en bus

8. bladr gennem

9. din stjerne er endnu ikke dannet

10. du er ikke Bukowski, Kosinski eller Genet men måske en hamster

11. navngiv dine sokker

12. poisson eller poison du må lære det

file date 21.01 2018