12 Corrective Points / 12 korrektionspunkter

12 Corrective Points

1. you’re an apple and you know it

2. finding your fingertip at the end of the finger as it goes

3. all that’s missing
all of it?
yes

4. barns became famous much later; after Tom Waits

5. the Codeine-swan no longer thinks about its feet

6. blue like lapis lazuli you cannot photograph using the flash. it will swallow you

7. you’re so deep when you say you’ve seen a bus

8. flip through

9. your star hasn’t been made yet

10. you’re not Bukowski, Kosinski or Genet but perhaps a hamster

11. name your socks

12. poisson or poison you have to know

:

12 korrektionspunkter

1. du er et æble og du véd det

2. du finder din fingerspids for enden af fingeren som det nu går

3. lader blev berømte meget senere; efter Erik Klipping

4. alt det der mangler
det hele?
ja

5. codeinsvanen tænker ikke længere over sine fødder

6. blåt som lapis lazuli kan du ikke fotografere med blitz. det vil sluge dig

7. du er så dyb når du siger du har set en bus

8. bladr gennem

9. din stjerne er endnu ikke dannet

10. du er ikke Bukowski, Kosinski eller Genet men måske en hamster

11. navngiv dine sokker

12. poisson eller poison du må lære det

file date 21.01 2018

Apophatic List / Apofatisk liste

not the bone in the moon that looks like a flute
nor the taking off your hat in the rain

not the penguins hidden inside the members of parliament
nor the Christmas tree you cannot plant again

not your struggling with getting the same time on your phones and your watch
nor the banal remark that not everything is American

not the fact that snow hasn’t falled yet this winter
nor the fact that your shadow’s a dog

not the opening of a door to stairs going up and down
nor rubbing your hands together to make the sound of steps

not the unseen mirrored parallel universe the equation suggests
nor the falling through the endless OM vortex

not the stretching or bending of your four-letter finger
nor the faint bass coming through the walls

not nothing of what you can see
nor nothing of what you won’t see

:

ikke pingvinerne gemt inde i folketingsmedlemmerne
og ikke ikke juletræet du ikke kan plante igen

ikke din kamp med at få den samme tid på dine telefoner og dit ur
og ikke den banale konstatering at ikke alt er amerikansk

ikke det faktum at det endnu ikke har sneet denne vinter
og ikke det faktum at din skygge er en hund

ikke det at åbne en dør og se trapper der går op og ned
og ikke det at du gnider hænderne mod hinanden for at lave lyden af skridt

ikke det usynlige, spejlede parallelle univers ligningen foreslår
og ikke det at falde gennem den uendelige OM-malstrøm

ikke det at du strækker og bøjer din bande-finger
og ikke den svage bas der kommer gennem væggene

ikke ingenting af det du kan se
og ikke ingenting af det du ikke vil se

notes / noter 05.12 2017

from an apple to a supernova a thread of dogs’ barks

fra et æble til en supernova en tråd af hundegøen

:

beneath the world beyond a bone is missing all your steps stick to the sole of your shoes

under den hinsides verden mangler en knogle alle dine skridt klæber til dine såler

:

you have a voice it’s copper and finger nails attracting time-moths

du har en stemme den er kobber og negle der tilstrækker tidsmøl

:

not a sensible word from the pine but you turn over The Hanged Man and whistle what you can of So What

ikke et fornuftigt ord fra fyrretræet men du vender Den hængte mand og fløjter hvad du kan af So What

:

there’s a ship built of dust and a legend where frogs are reincarnated as frogs and you yawn

der er et skib bygget af støv og en myte hvor frøer genfødes som frøer og du gaber

:

the water in the glass isn’t half in or out the world it just doesn’t care but you drink it

vandet i glasset er ikke halvt inde eller ude af verden det er bare ligeglad men du drikker det

:

for a moment you think about what a gull looks like to a mandolin and then you can’t get Vivaldi out of your head

et øjeblik tænker du på hvordan en måge ser ud for en mandolin og dernæst kan du ikke få Vivaldi ud af hovedet

ku 03.11 2017

on the telly a car falls into a lake and Vivaldi stops

på tv falder en bil i vandet og Vivaldi stopper

:

mute he faces a razor then a tie then a Scottish moor

stum står han ansigt til ansigt med en barberkniv så et slips så en skotsk hede

:

on the phone dad says the moon is full or there about just like here

i telefonen siger far at månen er fuld eller næsten ligesom her

:

staring at the moon I stare at the moon

stirrende på månen stirrer jeg på månen

:

I couldn’t say it’s really dark at least not by the sound of the city

jeg skal ikke ku’ sige at det er rigtig mørk ikke ud fra byens lyd

:

if it was that fantastic there’d be a word for it

hvis det var så fantastisk ville der være et ord for det

:

what I would have said came out as The Red Sea

hvad jeg ville ha’ sagt kom ud som Det Rød Hav

:

quantum field-ish you’re a box of crayons

kvantefeltsagtigt er du en æske farveblyanter

:

fauxmotions

fauxlelser

:

for inspiration I say and line up the pills after size

til inspiration siger jeg og lægger piller på rad og række efter størrelse

:

while I live with them my bones should be flutes

mens jeg lever med dem skal mine knogler være fløjter

:

my voice at it becomes an ocean too large to bear

min stemme når den bliver et hav for stort til at bære

poem / digt 24.10 2017

in cities of glass
birds fester in our heads

no one worships the softneedled cactus
as it births an eye

the bell of the dopaminetrap rings out of tune
as we loose our shadows
in cold paleblue light

you’re an eel for once
but I’m not even a coworker
on your skin
where you lie
where you live
where you lie

and with a stroke of a pen
every train becomes a cocoon

.

i byer af glas
rådner fugle i vore hoveder

ingen tilbeder den blødnålede kaktus
da den føder et øje

klokken på dopaminfælden ringer falskt
mens vi mister vore skygger
i blegt lyseblåt lys

for en gangs skyld er du en ål
men jeg er ikke engang medarbejder
på din hud
hvor du ligger
hvor du lever
hvor du lyver

og med et pennestrøg
bliver ethvert tog til en kokon