minimals/minimale 29.04 2020

mustard field
mustard field

yellow
yellow

*

cloud
coffee

cold

*

big brain
holey
shoe

if you had a cat

*

ci gar

*

old fashioned match
old fashioned matchbox

new smoke

*

clouds become one

*

Charlie Parker
              said in French

*

cantata

can tata

cantata

*

pain
naip
pnai

inap
pain

p-p-paiiinnn

*

maple seeds
on the table
by the ink

it’s that kind of day

*

yellow land sea

grey land sea

grey sea sea

yellow
and
grey

sea

before
the rain
comes

sennepsmark
sennepsmark

gul
gul

*

sky
kaffe

kold

*

stor hjerne
hullede
sko

hvis du havde en kat

*

ci gar

*

gammeldags tændstik
gammeldags tændstikæske

ny røg

*

skyer bli’r ét

*

Charlie Parker
              sagt på fransk

*

cantata

can tata

cantata

*

smerte
tresme
metres

restem
streme

s-s-smeeerttte

*

ahornsfrø
på bordet
ved blækket

det’ sådan en dag

*

gult landhav

gråt landhav

gråt havhav

gult
og
gråt

før
regnen
kommer

*

poem/digt 24.04 2020

.

the
blue

of
sky

the
blue

of
sea

the
blue

of
sky

in
the
blue

of
sea

the
blue

of
sea

in
the
blue

of
sky

stretching
stretching
stretching

for

the
blue

of
sky

in

the
blue

of
sea

and you add nothing to it
but your gaze
.

 

havets
blå

himlens
blå

havets
blå

himlens
blå

i
havets
blå

havets
blå

i
himlens
blå

rækkende ud
rækkende ud
rækkende ud

efter

himlens
blå

i
havets
blå

og du tilføjer intet
udover din stirren

Wind/Midnight :: Vind/midnat

round
midnight

the wind
picks up

you
say

not
as
a
prophecy

not
as
a
con
sequence

of it
being

or
becoming
midnight

I
say

the wind
picks up

round
midnight

not
as
a
prophecy

not
as
a
con
sequence

of it
being

or
becoming
midnight

but
just
because

it
does

the wind

picks
up

round
midnight

*

omkring
midnat

tager vinden
til

siger
du

ikke
som
en
profeti

ikke
som
en
konsekvens

af at
det er

eller er
ved at
blive

midnat

jeg
siger

vinden
tager til

omkring
midnat

ikke
som
en
profeti

ikke
som
en
konsekvens

af at
det er

eller er
ved at
blive

midnat

men
blot
fordi

den
gør
det

vinden

tager
til

omkring
midnat

prose poems / prosadigte – Januar(y) 2017

It’s a skeleton of black ice close to a furnace. He places his hat in history after a bloody battle and peels an orange. Could be a Tuesday, but it’s Monday.

Det’ et skelet af sort is tæt på en ovn. Han lægger sin hat i historien efter et blodigt slag og skræller en appelsin. Ku’ være en tirsdag, men det er mandag.

:

Through the practical though awkward concept of time a tooth finds its way into the porridge. Surely a man is as much as what he is as what he isn’t. (Examples of plant sleep).

Gennem den praktiske men pinlige ide om tid finder en tand vej ned i grøden. Visseligen er en mand lige så meget det, han er som det, han ikke er. (Eksempler på plantesøvn).

:

Suddenly I find myself relating to questions that only concerns people on tv; and I don’t even know if they’re real: the questions, the people. Mindlessly I thread one raindrop after the other onto a piano string.

Pludselig opdager jeg, at jeg forholder mig til spørgsmål, der kun angår mennesker på tv; og jeg ved ikke engang, om de er virkelige: spørgsmålene, menneskene. Åndsfraværende tråder jeg den ene regndråbe efter den anden på en klaverstreng.

:

They come in and kick with their legs. Yes, with their legs. You didn’t need to say that; it’s obvious. Meanwhile there’s no sky, no birds, just rumours.

De kommer ind og sparker med deres ben. Ja, med deres ben. Du behøvede ikke sige det; det er indlysende. Imens er der ingen himmel, ingen fugle, kun rygter.

:

October 5th / 5te oktober

so,
blue

is
the colour

of
October
5th

so
blue

is
the colour

of
October
5th

so,
blue

is
the colour

of
October
5th

5th
blue
of
October

the
colour
is
so

5th
blue
of
October

is
so
the
colour

so,
blue

is
the colour

of
October
5th

so
blue

is
the colour

of
October
5th

.
så,
blå

er
farven


5te
oktober


blå

er
farven


5te
oktober

så,
blå

er
farven


5te
oktober

5te
blå
oktober

farven
er

5te
blå
oktober

er

farven

så,
blå

er
farven


5te
oktober