List / Liste

List
z1B:
learn a language and begin to cry

plur.:
learn another language and cry some more but differently

moth pag.:
put a flag in your belly-button and declare yourself as The Moon

ind. et al:
you decide to start a diary once you’ve establish what’s up and what’s down on a ball

Mooday:
you want a wall to bounce the right and left side of the ball against

St. Peter’s Hair:
you use the wall for sex and the following tenderness is a box of wasps

Star N:
some peas are just peas

uncl. ext.:
Big Brother first sprouted in a dog named Frederick. After that you never trusted dogs or BB’s again

poll.45:
rain and boredom might be interconnected, you say to your feet and a sleeping fly (do flies sleep? examine)

invld. blv. (w/o dogs):
born

flp. bkk.:
your diary is written by and unkown other. You have no idea of what you were doing and when, but somebody has! (counter spell: move shoelaces from the right shoes to the left and vice-versa)

stir top:
thunder pixelates actors and politicians alike. E.g. no essential difference. Cities behave the same way. No difference between humans and their cities?

Sup. plus Ag.:
a boulevard without tree – is it a boule or a vard? (counter reality)

hnd. dext.:
Os Pontem for well-read blood plates and daymares (1:10)

strr. ext. 455:
learn a third language and drown

brv. ut.:
a shivering in the reeds where there are no reed

Mhz non eq.:
your ego falls out of your head and you throw it away with the cat litter (if you have a cat; if not it’s good fish fodder)

:

Liste

z1B:
lær et sprog og begynd at græde

plur.:
lær et andet sprog og græd lidt mere men anderledes

ntsvmr pag.:
sæt et flag i din navle og erklær dig selv som Månen

ind. et al:
du beslutter at begynde at føre dagbog, når først du har fået styr på hvad der op og ned på en bold

Muhdag:
du ønsker en væk til at kaste den højre og den venstre side af bolden mod

St. Peters Hår:
du bruger væggen til sex og den efterfølgende ømhed er en æske med hvepse

Stjerne N:
nogle ærter er blot ærter

uklr. ext.:
Big Brother slog først rødder i en hund ved navn Frederik. Derefter kunne du ikke længere stole på hunde eller BB’er

poll.45:
regn og kedsomhed kunne vise sig at være forbundne, siger du til dine fødder og en sovende flue (sover fluer? undersøg)

invld. blv. (u/hunde):
født

flp. bg.:
din dagbog skrives af en ukendt anden. Du aner ikke, hvad du har gjort eller hvornår, men nogen har! (modbesværgelse: flyt snørebånd fra højresko til venstresko og omvendt)

ryst top:
tordenvejr pixelerer skuespillere og politikere på samme måde. D.v.s. ingen essentiel forskel. Byer opfører sig på samme måde. Ingen forskel på mennesker og deres byer?

Sip. plus. Ag.:
en boulevard uden træer – er det en boule eller en vard? (mod-virkelighed)

hnd. dext.:
Os Pontem for velbelæste blodplader og dagmareridt (1:10)

strr. ext. 455:
lær et tredje sprog og drukn

brv. ut.:
en rysten i sivene hvor der ingen siv er

Mhz non eq.:
dit ego falder ud af hovedet og du smider det ud med kattegruset (hvis du har en kat; ellers er det godt fiskefoder)

 

3 prose poems

Largely because they’re there you can decide for yourself that pigeons are the doorways to a soft part of the quantum field.

Hovedsageligt fordi de er der kan du beslutte for dig selv at duer er adgangsdøre til en blød del af kvantefeltet.

:

When an actress died a longer dead bass player expressed his sadness on social media and I believed him.

Da en skuespillerinde døde gav en længere død bassist udtryk for sin sorg på de sociale medier og jeg troede ham.

:

Perhaps it’s like this: it rains because it can and pigs don’t fly because they have never asked themselves ‘why not?’; unlike sheep.

Måske er det således: det regner fordi det kan, og grise flyver ikke, fordi de aldrig har spurgt sig selv ‘hvorfor ikke?’; modsat får.

poem / digt

that one cur
led hair your
entrance 

to a heaven
circumcrawled
by snails

and the heart
beat
you forgot

out
there

 

 

dette ene krøl
lede hår din
indgang

til en himmel
omkravlet
af snegle

og det hjerte
slag
du glemte

der
ude