(untitled)

without selfie-awareness a wasp eats from the pork cracklings

uden selfie-bevidsthed spiser en hveps af flæskesværene