dust talking / støv taler

it’s
dust

talking

to
dust

about
being

dust

on
dust’s
eyes

&
rust
talking

to
rust

about
being

rust

on
rust’s
eyes

and
you
listen

with
a
use
less

ear

.

det
er
støv

der
taler

til
støv

om
at
være

støv


støvets
øjne

&

rust
der
taler

til
rust

om
at
være
rust


rustens
øjne

og
du
lytter

med
et
u
brugeligt

øre