Cantata / Kantate (March 2019)

not quite like I imagined I would imagine it

ikke helt som jeg forestillede mig at jeg ville forestille mig det

.

the white paper up close white

det hvide papir tæt på hvidt

.

closer grey

tættere på gråt

.

unusably close black

ubrugeligt tæt på sort

.

unulabsy close lbcka

ubruegtigl tæt på rsto

.

unbalusy csole lkcba

ubrtgeuigl ttæ på rtso

.

black close up unused

sort tæt på ubrugt

.

the shadow of a shadow mint flavoured
and not at all like
a wet blackbird

skyggen af en skygge med mintsmag
og slet ikke som
en våd solsort

.

like the tree

som træet

.

like the bell

som klokken

.

deep in the pineal gland a keyhole to look through

dybt inde i koglekirtlen et nøglehul at kigge igennem

.

for the moment above the seat of a chair

i øjeblikket over et stolesæde

.

and blind

og blind

.

something in the third eye like pollen or grief

noget i det tredje øje som pollen eller sorg

.

and a vague memory
of having had wings

once

og en svag erindring
om at ha’ haft vinger

engang

.

Wie schön leuchtet der Morgenstern as I could have said it
before I fried
the mackerel

Wie schön leuchtet das morgenstern som jeg ku’ ha’ sagt det
før jeg stegte
makrellen

.

and my fork went back in time

og min gaffel rejste tilbage i tiden

.

just like that

bare sådan

.

she said turning the nail in her leg

sagde hun mens hun drejede på sømmet i sit ben

.

and the lark in the nail unusably black

og lærken i sømmet ubrugelig sort

.

like the angel with the number 265

som engelen med nummeret 265

.

disturbed by expectation in the shape of a sparrow

forstyrret af forventning i form af en spurv

.

strong enough to push a train

stærk nok til at skubbe et tog

.

across a longitude or a fever vision

over en længdegrad eller et febersyn

.

sealed with boffo lalama kurts

forseglet med boffo lalama kurts

.

below blow ow be

under der und er

.

woleb wolb elo

rendu uder re

.

low

und

.

be

vær

.

l

n

.

annoyingly attached to itself like a sock in the ocean

irriterende forbundet til sig selv som en sok i havet

.

and mackerel skin

og makrelskind

.

Ich freue mich auf meinem Tod
peeling a carrot
North North-West

Ich freue mich auf meinem Tod
skrællende en gulerod
nord nord-vest

.

a storm named Knud

en storm kaldet Knud

.

short of breath

stakåndet

.

and without a skin

og uden skind

.

an dwi tho utas kin

o gudens kind

.

in the 21st century

i det 21nde århundrede

.

just like that and the ache’s gone

bare sådan og smerten er væk

.

must be the 21 pills full of dusk and doves

må være de 21 piller fuld af tusmørke og duer

.

from the dying vine

fra den døende klatrevin

.

when you discover things you think
it’s worth passing on
to your imaginary children

når du opdager ting som du
synes er værd at give videre
til dine fantasibørn

.

like the cat in the moon
the moon in the submarine
the submarine in your ear
your ear in the mackerel
the mackerel on the frying pan
the frying pan

somewhere

som katten i månen
månen i ubåden
ubåden i dit øre
dit øre i makrellen
makrellen på stegepanden
stegepanden

et eller andet sted

.

South of Norway

syd for Norge

.

where you put it

hvor du satte den

.

away

væk

.

like most things and people

som de fleste ting og mennesker

.

South of Noway Near

syd for Overhovedetikke Tæt På

.

and the joints in your fingers CLICK

og leddene i dine fingre KLIKKER

.

no way near the South

overhovedet ikke nær syden

.

on wya rean la S

ekki ræn hov la Süd

.

and the fog in my arms becomes almost human

og tågen i mine arme næsten bliver menneskelig

.

without

uden

.

talk

snak

.

and small sandals
(yes, I know, they have seen better days)

og små sandaler
(ja, jeg ved, at de har set bedre dage)