ku 1.12 2011

untiring road
I make a star
from sticky date seeds

utrættelig vej
jeg laver en stjerne
af klistrede daddelsten