poem / digt – 16.12 -18

why do we sleep?

I see the question on the web
I see the the opposite question
forming the in the fog
that’s my mind

why don’t we when we need to
or think we need to?

don’t what? I ask next
and my eyes catch glimpse of a crossword
I was doing
– am doing –
and I have to look up
the name of a river

just because it only has
a two letter name
doesn’t mean
you can’t drown in it

.

hvorfor sover vi?
jeg ser spørgsmålet på nettet
jeg ser modspørgsmålet
tage form i tågen
der er mit sind

hvorfor gør vi det ikke
når vi har brug for det?

gør hvad? spørger jeg så
og mine øjne fanger et glimt af den krydsogtværs
jeg var i gang med
– er i gang med –
og jeg bliver nødt til at slå
navnet på en flod op

blot fordi den kun har
et navn på to bogstaver
betyder det ikke
at man ikke kan drukne i den