Apophatic List / Apofatisk liste

not the bone in the moon that looks like a flute
nor the taking off your hat in the rain

not the penguins hidden inside the members of parliament
nor the Christmas tree you cannot plant again

not your struggling with getting the same time on your phones and your watch
nor the banal remark that not everything is American

not the fact that snow hasn’t falled yet this winter
nor the fact that your shadow’s a dog

not the opening of a door to stairs going up and down
nor rubbing your hands together to make the sound of steps

not the unseen mirrored parallel universe the equation suggests
nor the falling through the endless OM vortex

not the stretching or bending of your four-letter finger
nor the faint bass coming through the walls

not nothing of what you can see
nor nothing of what you won’t see

:

ikke pingvinerne gemt inde i folketingsmedlemmerne
og ikke ikke juletræet du ikke kan plante igen

ikke din kamp med at få den samme tid på dine telefoner og dit ur
og ikke den banale konstatering at ikke alt er amerikansk

ikke det faktum at det endnu ikke har sneet denne vinter
og ikke det faktum at din skygge er en hund

ikke det at åbne en dør og se trapper der går op og ned
og ikke det at du gnider hænderne mod hinanden for at lave lyden af skridt

ikke det usynlige, spejlede parallelle univers ligningen foreslår
og ikke det at falde gennem den uendelige OM-malstrøm

ikke det at du strækker og bøjer din bande-finger
og ikke den svage bas der kommer gennem væggene

ikke ingenting af det du kan se
og ikke ingenting af det du ikke vil se