Ingolf

Ingolf

now
there
’s
a storm
coming

now
the storm
has
a name
in
our minds

but
we
cannot
find
the glue
to make
the name
stick to
the storm

the name
will
fasten
the storm
to time

we hope

the name
is
a needle

:

Ingolf

nu
er der
en storm
på vej

nu har
stormen
et navn
i
vore hoveder

men
vi
kan ikke
finde
limen
der skal
fæstne
navnet
til stormen

navnet
vil fæstne
stormen
til
tiden

håber vi

navnet
er
en nål

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 1 – Kapitel 12 – Om olika verkningar af åskslag, blixtar, kornblixtar o. d. Utgivningsår 1555.