Patience/Tålmodighed

patience

with
the leaf

about
to drop

patience

with
the drop
of rain

hanging

on
the edge
of
the leaf

about
to drop

patience

with
the man

trying

to cross
the street

patience

with
the street

constipated
with cars

patience

with
the effervescent

tablets

trying
to blend
in

with
water

patience

with
the wind

running
around

restless

patience

with
the tobacconist

watching
a Pakistani
soap

handing
me
the wrong
tobacco

.

tålmodighed

med
bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
regndråben

der hænger


kanten
af bladet

der
er ved
at falde

tålmodighed

med
manden

der forsøger

at krydse
gaden

tålmodighed

med
gaden

forstoppet
af biler

tålmodighed

med
brusetabletterne

der
forsøger

at
blive
eet

med
vandet

tålmodighed

med tobakshandleren

der ser
en pakistansk
soap

og
rækker
mig
den forkerte
tobak

seq./sekv. 01.10.20

slipping into the sun
in the basement of her
feathered house

a flock of ravens
take off with the beach
you planted

the grief slug sings –
a never-doll instead
of the first apple

you need to yell at someone
then fire breaks out
in your pocket of ships

she absorbs your ears
now you can only react
to names of diseases

whatever-petals …
9 is the number of faces
on the point of the needle

wet and alive
a drum is born from
the whale in the ceiling

the hoose, she says,
lays pillows
not eggs

in the farthest room
a cupboard for the last
verse of songs

an oaken voice –
beetles gnaw hole for stars
in your brow

days in a knot –
one shoe eats another
while you sleep

once a sailor
now a servant
of the desert

.

smutter in i solen
i kælderen under hendes
fjerede hus

en flok ravne
letter med stranden
du plantede

sorgsneglen synger –
en aldrigdukke i stedet
for det første æble

du har brug for at skrige ad nogen
så udbryder der brand
i din lommefuld skibe

hun opsluger dine ører
nu kan du kun reagere
på sygdommes navne

hvadsomhelst-kronblade –
9 er antallet af ansigter
på nålespidsen

våd og levende
en tromme fødes af
hvalen i loftet

huset, siger hun,
lægger puder
ikke æg

i det fjerneste værelse
et skab til det sidste
vers af sange

en egetræsstemme –
biller gnaver huller til stjerner
i din pande

dage i knuder –
én sko spiser en anden
mens du sover

engang sømand
nu en ørkenens
tjener

garden poem / havedigt

you will need to wade through
chanting mushrooms 2 meters tall

and the white clouds
of their off-spring

to be brushed by praying twigs and leaves
stretching and swaying dropping

hundreds-and-thousands on the wings of beetles
and aphids alike not to mention the detached eyes

of deer and newts floating seeingly about
the garden without blinking

to get to the place
where the fire cat lives

and once you’re there
– if you are lucky –

you will forget
why you came

and settle for stroking
the grass and the sleeping dandelions

while the sun bathes
in a dark pond

.

du må vade gennem
messende paddehatte 2 meter høje

og deres afkoms
hvide skyer

at blive strejfet af bedende kviste og blade
der strækker sig og svajer mens de drysser

krymmel på billers og tordenfluers vinger
uden forskel for ikke at nævne de løsrevne øjne

af hjorte og salamandre der svæver
rundt i haven uden at blinke

for at komme til stedet
hvor ildkatten lever

og når du endelig er fremme
– hvis du er heldig –

vil du glemme
hvorfor du kom

og nøjes med at stryge
græsset og de sovende mælkebøtter

mens solen bader
i en mørk dam

wind on the sea /vinden på havet

the
wind

on

the
sea

the
wind

through

the
land

the
wind

on

the
sea

and

the
wind

through

the
land

is

the
same

the
same

the
same

wind

on

the
sea

through

the
land

and
in

through

the
wind

ow

vinden


havet

vinden

gennem
landet

vinden


havet

og

vinden

gennem
landet

er

den
samme

den
samme

den
samme

vind


havet

gennem
landet

og
ind

gennem

vind

uet