6 one-line fairy tales / 6 en-linje eventyr

bending the rain to form a door the boy with a bird in his head leaves the room

under an umbrella he tunes his frog guitar in the key of ”falling building”

swept away by the song of the grass he is now lichen on an oak tree

the girl with dragonfly wings pulls away the shadow of a cat

to the sound of imaginary cars she opens her belly for the Wetern Wind

an accidental mirror meant she’d stay in the salamander forever

:
bøjer regnen så den bliver til en dør forlader drengen med en fugl i sit hoved værelset

under en paraply stemmer han sin frøguitar i ”faldende bygning” tonearten

fejet væk af græssets sang er han nu lav på et egetræ

pigen med guldsmedevinger trækker skyggen af en kat væk

til lyden af imaginære biler åbner hun sin mave for vestenvinden

et tilfældigt spejl betød at hun ville forblive i salamanderen for altid

seq. 27-12-18

bursting with darkness incomprehensible light

a faint calling flooding the desert of lost eyes

no one’s not here finding the ladder in the book

butterflies of grief filling the cave of wind

and then you see you’re a dog too watching The Frozen Ones

wipe that face from the mirror and see the nail

.

bristefærdig af mørke ubegribeligt lys

en fjern kalden fylder de fortabte øjnes ørken

ingen er her ikke til at finde stigen i bogen

sorgens sommerfugle fylder vindens hule

og så ser du at du også er en hund der betragter De Frosne

tør det ansigt af spejlet og se sømmet

winter solstice / vintersolhverv

winter solstice

dad calls to say that time’s at a standstill. the length of the day has neither increased nor decreased. 0.00 +/- he says. he reads a newspaper so he must know.

birth of light uncreated to a cave of wind

.

vinersolhverv

far ringer for at sige, at tiden står stille. dagens længde er hverken tiltaget eller aftaget. 0.00 +/- siger han. han læser aviser, så han må vide det.

fødsel af det uskabte lys til en hule af vind

poem / digt – 16.12 -18

why do we sleep?

I see the question on the web
I see the the opposite question
forming the in the fog
that’s my mind

why don’t we when we need to
or think we need to?

don’t what? I ask next
and my eyes catch glimpse of a crossword
I was doing
– am doing –
and I have to look up
the name of a river

just because it only has
a two letter name
doesn’t mean
you can’t drown in it

.

hvorfor sover vi?
jeg ser spørgsmålet på nettet
jeg ser modspørgsmålet
tage form i tågen
der er mit sind

hvorfor gør vi det ikke
når vi har brug for det?

gør hvad? spørger jeg så
og mine øjne fanger et glimt af den krydsogtværs
jeg var i gang med
– er i gang med –
og jeg bliver nødt til at slå
navnet på en flod op

blot fordi den kun har
et navn på to bogstaver
betyder det ikke
at man ikke kan drukne i den