map of the wind/vindkort

for the map
of the wind

a dry
biscuit

for the veins
of the wind

100 threads
of red wool

for the eyes
of the wind

a tin
of sardines

opened

for the name
of the wind

a hushed
cry

as I
sweep
darkness

back into
the corners

of my
Danish
room

.

til kortet
over vinden

en tør
kiks

til vindens
årer

100 tråde
af rød uld

til vindens
øjne

en dåse
sardiner

åbnet

til vindens
navn

et dæmpet
skrig

mens jeg
fejer mørket

tilbage til
hjørnerne

af min
danske
stue

file date 28.01 2022

haibun

– The last time I saw him was on TV. He didn’t notice me.
– When was that?
– Just this summer.
– He was dead by then.
– Ah, that explains it.
– Mind you, it was a hot summer.
– Terribly hot.

as it goes
a new pain
in an old place

.

– Sidste gang jeg så ham var på tv. Han lagde ikke mærke til mig.
– Hvornår var det?
– I sommers.
– Da var han allerede død.
– Ah, det forklarer det jo.
– Det var trods alt en varm sommer.
– Forfærdelig var.

som det hænder
en ny smerte
på et gammelt sted

6’er

now that she dreams of you you attract carpet fluff

only one half of the sparrow threatened by dawn

on your day off you throw a hammer through your shadow

a flat Earth would make it easier to control your oranges

on awakening your skin is an ocean with sinking ships

from falling guitars 1000 horses get their wings

.

nu da hun drømmer om dig tiltrækker du tæppefnuller

kun én halvdel af spurven truet af gry

på din fridag kaster du en hammer gennem din skygge

en flad Jord ville gøre det lettere at styre dine appelsiner

ved opvågnen er din hud et hav med synkende skibe

fra faldende guitarer får 1000 heste sine vinger